Domov O škole Rada školy
Zloženie Rady školy pri Základnej škole Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Zavadská Mária,zástupca rodičov, predseda rady školy

Kavuličová Patrícia Ing.,zástupca rodičov

Slebodníková Anna , zástupca nepedagogických zamestnancov

Combová Zuzana Mgr., zástupca pedagogických zamestnancov

Murányi Ján, delegovaný zástupca Obce Jamník

 
Reklamný prúžok