Oznamy Základnej školy

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 29. júna 2018 ( piatok) od 8:30 hod. do 9:30 hod.v priestoroch školskej chodby a následne v triedach. Doniesť so sebou obal na vysvedčenie.

Oznámenie vedúcej školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že je potrebné obratom nahlásiť záujem o stravu v posledný deň t.j. 29.júna 2018 ( deň odovzdávania vysvedčenia). Ak sa rodič neozve, automaticky bude jeho dieťa odhlásené.

Školský výlet 2018 - oznam

Dňa 12.júna 2018 sa žiaci zúčastnia školského výletu. Stretnutie v škole o 7:20 hod. Odchod autobusom o 7:30 hod. Zobrať dostatok pitia, jedlo, vhodné oblečenie na teplý deň i na prezlečenie v prípade dažďa, pršiplášť, šiltovku alebo klobúk, vreckové v malej peňaženke. Neodporúčame čokolády a potraviny, ktoré sa na slnku kazia a topia. Pribaliť hygienické vreckovky ( vlhčené obrúsky ).

Informácia - školské stravovanie

Dňa_07. júna 2018 nebude zabezpečený obed v škole. Pani kuchárky idú na školský výlet s deťmi MŠ Jamník. Doniesť silnejšiu desiatu resp. náhradu obeda.

Pozvánka na celoškolské RZ

Vážení rodičia!
Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy, ktoré sa uskutoční 29. mája 2018 o 16:30 hod. v počítačovej miestnosti. V programe budú informácie, ktoré sa týkajú úspešného ukončenia školského roka 2017/2018. V prípade, že sa stretnutia nemôžete zúčastniť, kontaktujte triednu učiteľku ( po stretnutí, nie pred ), ktorá Vám zhrnie všetky informácie.

Pomôžte získať Športovú akadémiu Mateja Tótha hlasovaním na našej škole

sporova akademia MT1
Vážení rodičia a priatelia školy!
Zapojili sme sa do projektu O2 Dobrá vec. Pomôžte nám bezplatne získať školených trénerov, ktorí sa budú žiakom rok venovať a zdokonaľovať ich športové schopnosti.Potrebujete len chvíľku denne ( hlasujeme každý deň), počas ktorej navštívite
stránku_https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/3193_a dáte nám hlas. Súťaž trvá do 29.júna 2018.Hlasovať môže každý, kto má prístup na internet ( mobil, počítač).
Ďakujeme za ochotu a spoluprácu!

Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka 2018

V súlade s§ 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v našej škole dňa

11. apríla 2018

uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2018/2019. Na plnenie povinnej školskej je potrebné zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov pred začiatkom školského roka.
Zápis detí sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185 v dopoludňajších hodinách, kedy dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod dohľadom pedagóga ZŠ. V popoludňajších hodinách v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. budú individuálne konzultácie s rodičmi a zapísanými deťmi o zvládnutí testov.
K overeniu osobných údajov doniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA!
Dieťa si na zápis zoberie pastelky a ceruzu . Poplatok (20 €) za pracovné zošity nehradené MŠVVaŠ SR a detský časopis zákonný zástupca uhradí v popoludňajších hodinách.
Zápis do prvého ročníka trvá podľa školského zákona od 1. apríla do 30. apríla 2018, preto je možné prísť a požiadať riaditeľstvo školy o zápis aj v iný, ako stanovený termín zápisu. Týka sa to najmä žiakov z iných obcí alebo neúčasť zo zdravotných či iných dôvodov. Na otázky týkajúce sa zápisu radi odpovieme na tel. čísle 053/4492110 alebo písomne na e-mailovej adrese zsjamnik@zsjamnik.sk.

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Ukončili sme školský rok 2017/2018 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 09:46

rocnikove 2018 foto 1rocnikove 2018 foto 2rocnikove 2018 foto 3rocnikove 2018 foto 4rocnikove 2018 foto 5
Školskému roku 2017/2018 sme 29. júna 2018_na rozlúčku zamávali s vysvedčením v ruke. Všetkým žiakom a ich rodičom želáme krásne letné chvíle strávené v prírode, pri mori či len tak_na dvore pri rozvoniavajúcej opekačke či gulášovke. Oddychnutí sa opäť stretneme 3. septembra_2018 o 8:30 hod. na školskej chodbe. Ročníkové fotografie rozdáme v septembri. HURÁ NA PRÁZDNINY!

 
Ukážky práce colníkov z Košíc PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 06:20

colny 2018 urad1colny 2018 urad2colny 2018 urad3colny 2018 urad4colny 2018 urad5colny 2018 urad6colny 2018 urad7colny 2018 urad8colny 2018 urad9colny 2018 urad10colny 2018 urad11colny 2018 urad12
Posledná informačno-preventívna akcia v tomto školskom roku bola ukážkou náplne práce colníkov Slovenskej republiky. Zamestnanci Colného úradu Košice dňa_28. júna 2018_prijali pozvanie k nám na školský dvor, kde sa prezentovali množstvom ukážok zásahu proti nelegálnemu pašovaniu "fejkového" tovaru či omamných látok. Nápomocný im bol psík Beny, ktorý bol cvičený na vyhľadávanie cigariet a drog v autách, ktoré prekračujú hranice Slovenska. Určitý rešpekt bol pred výstrelmi zo samopalu a silný zvuk sirény auta, ktorá slúži na zastavenie auta počas jazdy. Najzaujímavejšií bol pohľad, najmä pre chlapcov, na zbrane, ktoré si mohli podržať a vyskúšať( samozrejme bez nábojov ). Vedeli ste, že ochranná vesta colníkov má 18 kg? To bola váha! Aj tú sme si vyskúšali. Bolo to mimoriadne zážitkové dopoludnie pre všetkých školákov i pani učiteľky.
Za to, že pozvanie bolo aj naplnené ďakujeme pánovi riaditeľovi Colného úradu Košice a mamke Šusterovej, ktorá je jednou z nich.

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok