Oznamy Základnej školy

Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka 2018

V súlade s§ 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v našej škole dňa

11. apríla 2018

uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2018/2019. Na plnenie povinnej školskej je potrebné zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov pred začiatkom školského roka.
Zápis detí sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185 v dopoludňajších hodinách, kedy dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod dohľadom pedagóga ZŠ. V popoludňajších hodinách v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. budú individuálne konzultácie s rodičmi a zapísanými deťmi o zvládnutí testov.
K overeniu osobných údajov doniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA!
Dieťa si na zápis zoberie pastelky a ceruzu . Poplatok (20 €) za pracovné zošity nehradené MŠVVaŠ SR a detský časopis zákonný zástupca uhradí v popoludňajších hodinách.
Zápis do prvého ročníka trvá podľa školského zákona od 1. apríla do 30. apríla 2018, preto je možné prísť a požiadať riaditeľstvo školy o zápis aj v iný, ako stanovený termín zápisu. Týka sa to najmä žiakov z iných obcí alebo neúčasť zo zdravotných či iných dôvodov. Na otázky týkajúce sa zápisu radi odpovieme na tel. čísle 053/4492110 alebo písomne na e-mailovej adrese zsjamnik@zsjamnik.sk.

2. riaditeľské voľno

Oznamujeme rodičom, že dňa 28. marca 2018 ( streda ) bude žiakom z organizačných dôvodov udelené riaditeľské voľno. Od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018 sú veľkonočné prázdniny. Nástup do školy 4. apríla 2018.

Rodičia čítajú deťom

V dňoch 20. - 22. marca 2018 bude realizované podujatie RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM. Prihlásení rodičia ( odvahu nabrali iba mamičky ) budú v popoludňajších hodinách od 13:00 hod. čítať rozprávku Palček, úryvok z knihy Gabriely Futovej Nezblázni sa, mamička, dramatizované príbehy Labutie jazero a Hrnček, var. Po prečítaní budú žiaci pokračovať tvorivými aktivitami so zameraním na kreativitu, environmentálnu výchovu a osobnostný rozvoj.
Tešíme sa na spoluprácu, ktorá nás veľmi teší!

Individuálne pohovory 2018 - 1. polrok

Vážení rodičia!
Dňa 22. januára 2018 ( pondelok ) sa v čase od 13:30 hod. do 16:30 hod. budú konať individuálne pohovory s triednymi učiteľkami o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí za 1. polrok šk. roka 2017/2018. Nakoľko sa blíži polročné hodnotenie, je potrebné porozprávať o tom, v čom sú žiaci úspešní a v čom by mali pridať.

Fašiangový karneval 2018

Vážení rodičia, milé deti!
Srdečne Vás pozývame na fašiangový karneval, ktorý sa bude konať 20.januára 2018 ( sobota ) od 15:00 hod. v sále OTJ Jamník. Chystajte masky, dobrú náladu a zoberte so sebou celú rodinu. Tešíme sa na Vás!

Vianočný pozdrav

Vážení rodičia!
Blížia sa vianočné sviatky a zároveň koniec kalendárneho roka 2018. Kolektív zamestnancov ZŠ Jamník Vám v novom roku želá 528 600 minút šťastia, 8 760 hodín lásky, 365 dní úspechu a 12 mesiacov zdravia. Nech Vám nechýba úsmev na tvári, pokoj v duši a radosť vo Vašich domovoch. Ďakujeme za dôveru a pochopenie. Štastné a veseléééééééé!

pozdrav-1500

Mikuláš s vianočným programom

Vážení rodičia i široká verejnosť obce!
Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali privítať sv.Mikuláša, ktorý našou obcou prejde dňa 6.decembra 2017 ( v stredu ). My, žiaci základnej školy, chystáme vianočné vystúpenie pod holým mrazivým nebom, ktoré chceme ukázať tomuto dobrodincovi, mamke, ockovi, babke, dedkovi...a teda všetkým, ktorí prídu pred obecný úrad o 16:00 hod.
STE SRDEČNE VÍTANÍ!

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Školský klub detí spieva PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 Apríl 2018 11:59

SKD 2018 spieva1SKD 2018 spieva2SKD 2018 spieva3SKD 2018 spieva4SKD 2018 spieva5SKD 2018 spieva6
12. apríl 2018 sa celý niesol v duchu ľudových tradícií a spevu. V popoludňajších hodinách deti súťažili v speve ľudovej piesne, ktorú si každý vybral sám či za pomoci rodiča. Aby bola atmosféra dokonalá v hre na harmonike sa predviedli Kiko a Paťo, znalci bielych a čiernych klávesových gombíkov. Koľko rôznorodých ľudových piesní sme si vypočuli aj zaspievali. K výhre bolo potrebné vystupovať bez strachu, s istotou a kvalitným spevom. Musíme pochváliť, že odvaha nechýbala mnohým, no nemohli vyhrať všetci. Porota udelila najviac hlasov Emke Hovancovej, Milotke Kavuličovej, Damiánovi Okuľárovi a Matúšovi Sanetrikovi. Je teda isté, že získali postup na Jamnícke leto, kde vystúpia so svojimi piesňami.

 
Vlastiveda netradične PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 12 Apríl 2018 11:18

zazitkova 2018 Vlastiveda1zazitkova 2018 Vlastiveda2zazitkova 2018 Vlastiveda3zazitkova 2018 Vlastiveda4zazitkova 2018 Vlastiveda5zazitkova 2018 Vlastiveda6zazitkova 2018 Vlastiveda7zazitkova 2018 Vlastiveda8zazitkova 2018 Vlastiveda9zazitkova 2018 Vlastiveda10zazitkova 2018 Vlastiveda11zazitkova 2018 Vlastiveda12
Dňa_12.apríla 2018 zažili žiaci 3. a 4. ročníka zaujímavú vyučovaciu hodinu vlastivedy. Témou ich posledného vyučovacieho celku boli tradície a zvyky. V spolupráci s dievčatami z Jamníka im bolo konkrétnejšie vysvetlené o ľudových krojoch, ktoré obliekajú Jamníčania na rôzne slávnosti v obci i mimo nej. Príjemným privítaním, chlebom a soľou, im bolo ukázané, čo naši predkovia považovali za dôležitú tradíciu. Výklad o regionálnej ľudovej kultúre bol daný v prezentácii, ktorá im priblížila bohatstvo nášho regiónu a jeho osobitosti. Aby sa nezabudlo na krásu ľudových zvykov je dôležité žiakom zážitkovo ich priblížiť nielen cez učebnicu, ale nepochybne aj práve cez takéto momenty.

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok