Usmernenie ministerky školstva k šíreniu koronavírusu Tlačiť

Zväčšenie dokumentu - kliknúť OZNAMY.

usmernenie MS koronavirus 2020