Ukončenie školského roka 2019/2020 Tlačiť

Dňa 30. júna 2020 (utorok) o 8:45 hod. ukončíme školský rok 2019/2020 bez účasti rodičov a v triedach, kde triedne učiteľky rozdajú pochvaly a odmeny za reprezentáciu školy a vysvedčenia. Žiaci odchádzajú domov o 9:00 hod. až 9:15 hod. Z obeda sú všetci odhlásení. Záujem o stravovanie v spomínaný posledný školský deň je potrebné telefonicky nahlásiť vedúcej školskej jedálne.