November v ŠKD - spomienka na najbližších Tlačiť

spomienka1spomienka2spomienka3spomienka4
Spomienka na tých, ktorí tu už nie sú a poďakovanie za to, že tu boli.