Základný plavecký výcvik 28. - 30. apríl 2015 Tlačiť
Žiaci 3. ročníka pod vedením p. uč. Combovej absolvujú v uvedených dňoch základný plavecký výcvik. Je potrebné vyplniť informovaný súhlas zákonného zástupcu a vyhlásnie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné obratom vrátiť škole. Nezabudnite, že vaše dieťa potrebuje na cestovanie verejnou dopravou doklad na uplatnenie zľavy z výšky cestovného lístka v podobe čipovej karty alebo preukazu dieťaťa do 15 rokov. V prípade nevybavenia je zákonný zástupca povinný uhradiť cestovné v plnej výške.