Celoškolské stretnutie rodičov školy Tlačiť
Vážení rodičia!
Ubehlo niekoľko dní od začiatku školského roka 2013/2014, a preto je potrebné informovať Vás o chode školy. Dňa 1. októbra 2013 / utorok / sa o 16,30 hod. uskutoční celoškolské stretnutie rodičov, po ktorom budú triedne aktívy jednotlivých tried.