Individuálne pohovory - konzultácie Tlačiť
Dňa 22.januára 2013 / utorok / sa v popludňajších hodinách uskutočnia individuálne pohovory triednych učiteľov s rodičmi. Zápis času konzultácií nájdete v žiackych knižkách.