Zloženie Rodičovského združenia pri Základnej škole Jamník 184 Tlačiť

Miroslav Kavulič
Bc. Katarína Drgoncová

Veronika Petrušková