Domov
Tag:trieda
1. oddelenie - Zuzana Farkašovská

Zara Birnsteinová

Zachariáš Čuj

Nelly Farkašovská

Ľubomír Farkašovský

Matias Farkašovský

Tomáš Farkašovský

Sofia Kapalková

Branislav Kuchár

Michal Macala

Matias Olivka

Sára Pavliková

Tomáš Sagula

Peter Šmelko

Liam Uhrin

Adam Antolik

Peter Bača

Alžbeta Ballová

Diana Dzuríková

Adam Kapalko

Ján Kavulič

Rafael Kavulič

Samuel Kšan

Rastislav Lopatka

Dominika Macejková

Adam Rumančík

Richard Zavadský

2. oddelenie - Mgr. Silvia Macalová

Šimon Drgonec

Nela Farkašovská

Jakub Greš

Ella Macalová

Nikolas Pavlik

Emma Proksová

Vanesa Schmidtová

Eliška Slebodníková

Juraj Širilla

Damián Balla

Maximilián Čuj

Alexandra Farkašovská

Dominik Fornalský

Timea Gaňová

Viktória Macejková

Nina Petrušková

Jaroslav Švestka

ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, vychádzka, hra v klubovni

15,15-16,00

utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, zdravotná a športová
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s pravidlami, kooperatívne hry

15,15-16,00

streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno – technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno – environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s náradím, dramtické hry

15,15-16,00

piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko – výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hodobno-pohybové hry, vychádzka

15,15-16,00

 
4.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová

1. Damián Balla

2. Adam Bendík

3. Maximilián Čuj

4. Alexandra Farkašovská

5. Dominik Fornalský

6. Timea Gaňová

7. Markus Kaščák

8. Samuel Macejko

9. Viktória Macejková

10. NIna Petrušková

11. Jaroslav Švestka

ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL ANJ

VLA

----
UTOROK SJL NBI PDA INF TSV ----
STREDA SJL MAT TSV SJL PDA ANJ
ŠTVRTOK MAT VLA PVC SJL HUV ----
PIATOK SJL MAT SJL VYV ANJ ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
3.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Jana Farkašovská

1. Šimon Drgonec

2. Nela Farkašovská

3. Matej Ferenčák

4. Jakub Greš

5. Adam Kučma

6. Ella Macalová

7. Nikolas Pavlik

8. Emma Proksová

9. Vanesa Schmidtová

10. Eliška Slebodníková

11. Juraj Širilla

ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDELOK SJL MAT SJL VLA ANJ ----
UTOROK HUV INF ANJ NBI/ETV SJL ----
STREDA SJL MAT SJL PDA TSV ----
ŠTVRTOK SJL MAT SJL PVC ANJ ----
PIATOK SJL MAT VYV TSV PDA ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
2.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková

1. Adam Antolík

2. Peter Bača

3. Alžbeta Ballová

4. Diana Dzuríková

5. Adam Kapalko

6. Ján Kavulič

7. Rafael Kavulič

8. Samuel Kšan

9. Rastislav Lopatka

10. Dominika Macejková

11. Adam rumančík

12. Richard Zavadský

ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL PVO ---- ----
UTOROK SJL ANK NBI MAT PVO ----
STREDA SJL MAT SJL TSV ---- ----
ŠTVRTOK SJL HUV SJL MAT TSV ----
PIATOK KSC SJL MAT VYV VYV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK- komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO- prvouka

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
1.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Kristína Šromeková

1. Zara Birnsteinová

2. Zachariáš Čuj

3. Nelly Farkašovská

4. Ľubomír Farkašovský

5. Matias Farkašovský

6. Tomáš Farkašovský

7. Sofia Kapalková

8. Branislav Kuchár

9. Michal Macala

10. Matias Olivka

11. Sára Pavliková

12. Tomáš Sagula

13. Peter Šmelko

14. Liam Uhrin

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL TSV ---- ----
UTOROK NBI/ETV MAT SJL HUV ---- ----
DTREDA SJL MAT SJL VYV VYV ----
ŠTVRTOK SJL ANK SJL MAT ---- ----
PIATOK SJL MAT SJL PVO TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
Powered by Tags for Joomla
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?