Oznamy Základnej školy

Olympijský deň 2019

Vážení rodičia!
Všetkých Vás 1. júna 2019 srdečne pozývame na spoločný Olympijský deň s kultúrnym programom venovaný práve Vám. Slávnostné otvorenie bude o 10:00 hod. na školskom dvore. Prineste si so sebou športové oblečenie a chuť súťažiť spolu s deťmi. Občerstvenie zabezpečia dlhoroční a skúsení guľášmajstri.
Tešíme sa na Vašu prítomnosť!

Celoškolské stretnutie rodičov 27.5.2019

Vážení rodičia!
Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 27. mája 2019 ( pondelok ) o 16:30 hod. v počítačovej miestnosti. Záver školského roka sa nezadržateľne blíži, a preto je potrebné informovať o záverečných podujatiach a výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.

Zápis budúcich prvákov 2019

V súlade s§ 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v našej škole dňa

10._apríla 2019

uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2019/2020. Na plnenie povinnej školskej je potrebné zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov pred začiatkom školského roka.
Zápis detí sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185 v dopoludňajších hodinách, kedy dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod dohľadom pedagóga ZŠ. V popoludňajších hodinách v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. budú individuálne konzultácie s rodičmi a zapísanými deťmi o zvládnutí testov.
K overeniu osobných údajov doniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA!
Dieťa si na zápis zoberie pastelky a ceruzu . Poplatok (20 €) za pracovné zošity nehradené MŠVVaŠ SR a detský časopis zákonný zástupca uhradí v popoludňajších hodinách.
Zápis do prvého ročníka trvá podľa školského zákona od1. apríla do 30. apríla 2019, preto je možné prísť a požiadať riaditeľstvo školy o zápis aj v iný, ako stanovený termín zápisu. Týka sa to najmä žiakov z iných obcí alebo neúčasť zo zdravotných či iných dôvodov. Na otázky týkajúce sa zápisu radi odpovieme na tel. čísle 053/4492110, mobil 0917 818 422 alebo písomne na e-mailovej adrese zsjamnik@zsjamnik.sk.

Oznámenie o novom mobilnom čísle školy

Oznamujeme rodičom, že okrem pevnej linky môžu volať aj na mobilné číslo 0917 818 422.

Karneval s Ujom Ľubom

Dňa 2. marca 2019 sa v sále OTJ Jamník o 15:00 hod. stretnú hrdinovia z filmov a rozprávok. Budú to naši žiaci v karnevalových maskách. Určite sa môžete pripraviť na veselú zábavu pri hudbe a dobrej nálade. Na fašiangový karneval prijal pozvanie aj hosť a tanečník UJO ĽUBO, ktorý od 15:45 hod., prinesie pohyb a radosť pre všetkých zúčastnených v sále. Naši prváci budú pasovaní za riadnych prvákov známou rozprávkou, ktorú neprezradíme vopred. Príďte a zažijete na vlastnej koži.

Jarné prázdniny 2018/2019

Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sa začínajú 18. februára 2019 a končia 22. februára 2019. Nástup do školy 25. februára 2019.

2. stretnutie rodičov - individuálne pohovory

Vážení rodičia!
Pozývame Vás na individuálne pohovory, ktoré sa uskutočnia 16. januára 2019 (streda) od 13,30 hod. do 16,30 hod. Triedne učiteľky sú k dispozícií v triede daného ročníka, riaditeľka školy v riaditeľni.

Ste vítaní!

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Útulkáči prišli medzi nás PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 Máj 2019 12:29

utulok stastny psik1utulok stastny psik2utulok stastny psik3utulok stastny psik4utulok stastny psik5utulok stastny psik6
Psík nie je vec. Týmito slovami začali prednášku majitelia Útulku šťastný psík z Matejoviec nad Hornádom dňa 16. mája 2019 na školskej chodbe. Vieme, že naša škola nebola prvá, ktorú navštívili a porozprávali o nájdených, opustených, týraných a vyhodených štvrornohých kamarátoch. Každý útulkáč, či je veľký alebo malý, má za sebou osud, ktorý ho poznačil strachom a nedôverou v ľudí, ktorí sa k nemu zachovali bezcitne.
So žiakmi školy sme sa dohodli, že poprosia rodičov o zakúpenie konzervy ( alebo iného jedla ) alebo prispejú 1 € a spoločne pomôžeme dobrej veci. Podujatie je súčasťou obsahu environmentálnej výchovy žiakov 1. stupňa.

 

 
Otvorená hodina SZUŠ Odorín PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Máj 2019 13:24

otvorena hodina ZUS Odorin1otvorena hodina ZUS Odorin2otvorena hodina ZUS Odorin3otvorena hodina ZUS Odorin4otvorena hodina ZUS Odorin5otvorena hodina ZUS Odorin6otvorena hodina ZUS Odorin7otvorena hodina ZUS Odorin8otvorena hodina ZUS Odorin9otvorena hodina ZUS Odorin10otvorena hodina ZUS Odorin11otvorena hodina ZUS Odorin12
Dnes, 13. mája 2019,_nás svetom hudobných nástrojov sprevádzali pedagógovia a deti Súkromnej základnej umeleckej školy Odorín. V otvorenej hodine predstavili hru na klavír, akordeón, gitaru a husle. Nechýbal sólový spev, ktorému sa venujú v spomínanej umeleckej škole. Ak máte záujem svoje deti zapísať do ZUŠ-ky, tak 13. mája a 14. mája 2019 sa od 14:00 hod do 17:00 hod. konajú prijímacie skúšky do hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?