Oznamy Základnej školy

Akadémia Mateja Tótha v našej škole - HLASUJTE!

Milí rodičia a priatelia školy!
Radi by sme pre žiakov získali kvalitné voľnočasové aktivity pod vedením profesionálnych trénerov, ktoré sú prínosom pre ich zdravie. Všetkých preto prosíme o denné hlasovanie na stránke_https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8244
Hlasujeme od 19.10.2020 do 19.12.2020.

Všetkým hlasujúcim vopred ĎAKUJEME!

Celoškolské stretnutie rodičov 2020

Milí rodičia!
Dňa 28.9.2020 ( pondelok ) sa od 17:00 hod. do 17:30 hod. uskutoční na školskom dvore celoškolské stretnutie rodičov. Jediným bodom programu budú voľby do rady školy z radov rodičov. V prípade nepriaznivého počasia sa voľby presunú na školskú chodbu, do ktorej sa bude vstupovať po jednom pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Otvorenie školského roka 2020/2021 - 2.september 2020

Vážení rodičia!
Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020_a bude odlišné od tých predchádzajúcich rokov. Nakoľko je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, každý žiak po vstupe do školy odchádza do svojej triedy, kde ho privíta triedna učiteľka a oznámi pokyny na ďalšie dni prvého školského týždňa. Žiakov privítame o 8:45 hod., pretože pán kaplán avízoval o 8:00 hod. omšu.
Na všetkých žiakov sa teší kolektív ZŠ Jamník 184 :)

Základné protiepidemiologické pravidlá k otvoreniu šk.roka 2020/2021

fazy 20203fazy 20202fazy 20201

Dochádzka žiakov do školy je od 2. septembra 2020 povinná a riadime sa zelenou fázou - prvá úroveň.
Na 1. stupni ZŠ je nosenie rúšok odporúčané.
Pri podozrení na ochorenie žiaka/zamestnanca prvý kontakt rodiča/zamestnanca (nie riaditeľ) je so všeobecným lekárom iba telefonicky!
Dodržiavať dezinfekciu rúk pri vstupe do školy a piktogramy.
Rodičia do školy nevstupujú! Výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka - iba jeden rodič vstupuje do školy.
Podozrenie na COVID - 19 - postup podľa oranžovej fázy.
Potvrdenie nákazy na COVID - 19 - postup podľa červenej fázy.

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Deň tolerancie - 16.11.2020 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 18 November 2020 14:15

den tolerancie 20201den tolerancie 20202den tolerancie 20203den tolerancie 20204den tolerancie 20205den tolerancie 20206
Tolerancia nie je úslužnosť, ale ani ľahostajnosť. Tolerancia je uznanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka. My sme si Deň tolerancie pripomenuli v škole návštevou psychológa p. Vereša, ktorý deťom porozprával o tom, že nikto z nás nie je rovnaký. Niekto má veľké uši, iný pár kíl viac, ryšavé vlasy, inú farbu pleti, žije v inej rodine. Ale každý z nás je jedinečný. Jedinečný svojím výzorom, konaním aj správaním. Preto by sme sa mali naučiť navzájom sa rešpektovať. Vysvetliť deťom, že nie je správne, ak sa niekto vyvyšuje nad toho druhého.

 
Preventívno-vzdelávacia aktivita k predchádzaniu šikanovania PDF Tlačiť E-mail
Streda, 18 November 2020 14:07

preventivna aktivita 2020 spravanie1preventivna aktivita 2020 spravanie2preventivna aktivita 2020 spravanie3preventivna aktivita 2020 spravanie4preventivna aktivita 2020 spravanie5preventivna aktivita 2020 spravanie6
V triedach sme si pozreli krátky príbeh šikanovaného Maxa. Žiaci sa mohli vcítiť do jeho pocitov. Zistili, kto Maxovi podal pomocnú ruku. Mladší spolužiaci nabrali odvahu a o šikane povedali pánovi učiteľovi. Rozhovorom so žiakmi sme zistili, že zdravý kamarátsky vzťah rovesníkov zamedzí vzniku šikanovania. Pomocou hier žiaci vyjadrovali svoje pocity, rozprávali o vzťahoch v triedach. Vyjadrili nespokojnosť so správaním niektorých jednotlivcov a odporučili im ako by sa správať mali. Spoločne sme dospeli k záveru, že ak sa k sebe budeme správať zodpovedne a slušne, šikana na našej škole nemá miesto.

Zapísala koordinátorka prevencie

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok