Domov Oznamy
Ukončenie školského roka 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

Dňa 30. júna 2020 (utorok) o 8:45 hod. ukončíme školský rok 2019/2020 bez účasti rodičov a v triedach, kde triedne učiteľky rozdajú pochvaly a odmeny za reprezentáciu školy a vysvedčenia. Žiaci odchádzajú domov o 9:00 hod. až 9:15 hod. Z obeda sú všetci odhlásení. Záujem o stravovanie v spomínaný posledný školský deň je potrebné telefonicky nahlásiť vedúcej školskej jedálne.

 
Pokyny k otvoreniu školy od 1. júna 2020 PDF Tlačiť E-mail

1. ročník – príchod 7:10/7:20 – odchod 13:00 hod.

2. ročník - príchod 7:20/7:30 – odchod 13:20 hod.

3. ročník - príchod 7:30/7:40 – odchod 13:10 hod.

4. ročník - príchod 7:40/7:50 - odchod 13:30 hod.

Čítať celý článok...
 
Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020 PDF Tlačiť E-mail

Dokument sa dá priblížiť po kliknutí na OZNAMY.

rozhodnutie zriadovatel ZS SKD-1500

 
Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

V súlade s usmernením ministra školstva a elektronickej dohody členov pedagogickej rady sa hodnotenie na konci 2. polroka školského roka 2019/2020 uskutoční nasledovne:

a) 1. ročník bude vo všetkých predmetoch hodnotení slovne (slovným komentárom) s prihliadnutím na vzniknutú situáciu.

b) 2.,3.,4. ročník bude hodnotený kombinovaným spôsobom. Čo bolo známkou, ostáva známka. Čo bolo hodnotené slovným hodnotením bude nehodnotené, čiže na vysvedčení sa použije slovo absolvoval (ide najmä o výchovy, ktorých ciele nie je možné splniť).

Vyučovanie prebieha od 16.3.2020 dištančným spôsobom, a preto sa bude prihliadať na individuálne osobitosti a rôzne domáce podmienky. Získavanie spätnej väzby má mať motivačný charakter, je vhodné upozorňovať na chyby žiakov tak, aby mali možnosť si ich opraviť. Určite vzniknutá situácia neposkytuje také podmienky kontroly a plnohodnotného hodnotenia, aké by boli počas riadneho vyučovania.

 
Elektronická žiadosť k zápisu dieťaťa do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia!
Zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka uskutočníte prostredníctvom elektronickej žiadosti. Stačí kliknúť na uvedený link a vyplniť požadované údaje. Ďakujeme za spoluprácu!

Klikni TU:https://forms.gle/nzUqao2NEVndnxgJ9

 
Oznámenie o termíne a spôsobe zápisu do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľstvo Základnej školy, Jamník 184 v spolupráci s Obcou Jamník, 053 22 Jamník 101 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Obce Jamník oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

od 15. apríla 2020 ( streda ) do 30. apríla 2020 ( štvrtok ).

Zápis sa bude realizovať bez prítomnosti dieťaťa v súlade s rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu z 26. marca 2020.
Zákonný zástupca zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá bude prístupná od 15. apríla 2020 na stránke školy www.zsjamnik.sk

V prípade, že zákonný zástupca nemôže z dôvodov nedostatočného technického vybavenia vyplniť elektronickú žiadosť, bude možnosť vyzdvihnúť si tlačivo na Obecnom úrade, Jamník 101. Vyplnenú a podpísanú žiadosť odovzdá zákonný zástupca v obálke opäť na obecný úrad.
Najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania vedenie školy vypíše termín na overenie údajov, doplnenie niektorých informácií a podpis žiadosti. Následne potom riaditeľka školy vydá rozhodnutie.Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne postupy, preto pri vyplňovaní žiadosti Vám poskytneme súčinnosť na telefónnom čísle 0917 818 422 alebo na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Buďme k sebe ohľaduplní a pomáhajme si navzájom, pretože najdôležitejšie u každého z nás je zostať zdravý, a aj preto uprednostnite podľa možností elektronickú žiadosť k zápisu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Riaditeľstvo ZŠ Jamník 184

 
Zápis do 1. ročníka - informácia č.3 PDF Tlačiť E-mail

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční prostredníctvom stránky školy vyplnením online formulára v období od 15. do 30. apríla 2020, aby sa zabránilo osobnému kontaktu z dôvodu vyhlásených opatrení. Overenie správnosti vyplených informácií vo formulari dôjde do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania._Doklady k odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho preušenia vyučovania (1.žiadosť zákonného zástupcu o odklad, 2.odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, 3._odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).Zápisať dieťa do školy je povinnosťou každého zákonného zástupcu. Dieťa musí do konca augusta 2020 dovŕšiť 6 rokov veku.
O postupe ako vyplniť formulár budeme infomovať včas. Ďakujeme!

 
Zápis do 1. ročníka - informácia č.2 PDF Tlačiť E-mail

Z najnovších informácií ministra školstva vieme, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Musíme minimalizovať stretávanie, takže krízový štáb dal jasné pravidlá. Touto cestou Vás, rodičov budúcich prvákov, chcem veľmi pekne poprosiť, napíšte nám vaše telefónne číslo ( na jedného z rodičov ), aby sme boli spolu v kontakte a vyriešili zápis k spokojnosti všetkých strán. Určite budem hľadať kontakt na Vás aj inou cestou. Meno, priezvisko rodiča a zapisovaného dieťaťa, tel. kontakt zaslať na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
Urobíme všetko pre to, aby začiatok roka bol pre všetkých hravo zvládnutý.
Ďakujeme za pochopenie!

 
Zápis do 1. ročníka - informácia č.1 PDF Tlačiť E-mail

Zápisy žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť od 1. do 30. apríla 2020. Situácia, v ktorej sa momentálne nechádzame nás určite prinúti, najmä ministra školstva, robiť zmeny.
Chcem Vás, rodičov budúcich prvákov uistiť, že o všetkom budete informovaní včas a všetky nové skutočnosti Vám sprostredkujeme. Zároveň Vás budeme informovať o dôležitých pokynoch, postupoch či iných usmerneniach. Prosím, sledujte našu stránku, ktorá bude spojením medzi Vami a vedením školy. Ďakujeme!

 
OZNÁMENIE PDF Tlačiť E-mail

Z dôvodu celospoločenských opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 je škola od 16. marca 2020 do 27. marca 2020_vrátane_ZATVORENÁ. V prípade potreby je možné konaktovať riaditeľku školy na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. _alebo telefonicky na čísle 0917818422.
Vyučovanie prebieha denne v domácom prostredí. Každá triedna učiteľka zadáva povinnosti pre žiakov spôsobom dohodnutým so zákonnými zástupcami. Prosíme rodičov, aby školským povinnostiam venovali veľkú pozornosť a spoločne s deťmi vypracovávali zadané úlohy. Veríme, že po uplynutí karanteny sa všetko vráti do pôvodného stavu a zažijeme veľa veselých školských chvíľ.
Touto cestou všetkým rodičom vyjadrujeme úprimnú vďaku za spoluprácu a pochopenie. Držte sa!

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3