Domov Oznamy Aktuálne oznamy školy
Oznamy ZŠ
Ukončenie školského roka 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

Dňa 30. júna 2020 (utorok) o 8:45 hod. ukončíme školský rok 2019/2020 bez účasti rodičov a v triedach, kde triedne učiteľky rozdajú pochvaly a odmeny za reprezentáciu školy a vysvedčenia. Žiaci odchádzajú domov o 9:00 hod. až 9:15 hod. Z obeda sú všetci odhlásení. Záujem o stravovanie v spomínaný posledný školský deň je potrebné telefonicky nahlásiť vedúcej školskej jedálne.

 
Pokyny k otvoreniu školy od 1. júna 2020 PDF Tlačiť E-mail

1. ročník – príchod 7:10/7:20 – odchod 13:00 hod.

2. ročník - príchod 7:20/7:30 – odchod 13:20 hod.

3. ročník - príchod 7:30/7:40 – odchod 13:10 hod.

4. ročník - príchod 7:40/7:50 - odchod 13:30 hod.

Čítať celý článok...
 
Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020 PDF Tlačiť E-mail

Dokument sa dá priblížiť po kliknutí na OZNAMY.

rozhodnutie zriadovatel ZS SKD-1500

 
Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

V súlade s usmernením ministra školstva a elektronickej dohody členov pedagogickej rady sa hodnotenie na konci 2. polroka školského roka 2019/2020 uskutoční nasledovne:

a) 1. ročník bude vo všetkých predmetoch hodnotení slovne (slovným komentárom) s prihliadnutím na vzniknutú situáciu.

b) 2.,3.,4. ročník bude hodnotený kombinovaným spôsobom. Čo bolo známkou, ostáva známka. Čo bolo hodnotené slovným hodnotením bude nehodnotené, čiže na vysvedčení sa použije slovo absolvoval (ide najmä o výchovy, ktorých ciele nie je možné splniť).

Vyučovanie prebieha od 16.3.2020 dištančným spôsobom, a preto sa bude prihliadať na individuálne osobitosti a rôzne domáce podmienky. Získavanie spätnej väzby má mať motivačný charakter, je vhodné upozorňovať na chyby žiakov tak, aby mali možnosť si ich opraviť. Určite vzniknutá situácia neposkytuje také podmienky kontroly a plnohodnotného hodnotenia, aké by boli počas riadneho vyučovania.

 
Elektronická žiadosť k zápisu dieťaťa do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia!
Zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka uskutočníte prostredníctvom elektronickej žiadosti. Stačí kliknúť na uvedený link a vyplniť požadované údaje. Ďakujeme za spoluprácu!

Klikni TU:https://forms.gle/nzUqao2NEVndnxgJ9

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 5