Domov Triedy
Triedy v aktuálnom školskom roku
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
I.trieda, 1. ročník- triedna učiteľka Mgr. Janka Farkašovská

Šimon DRGONEC
Nela FARKAŠOVSKÁ
Jakub GREŠ
Adam KUČMA
Nikolas PAVLIK
Emma PROKSOVÁ
Vanesa SCHMIDTOVÁ
Eliška SLEBODNÍKOVÁ
Juraj ŠIRILLA

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL TSV --- ----
utorok SJL MAT PVO NBI ANK ----
streda SJL MAT SJL TSV --- ----
štvrtok SJL MAT SJL HUV --- ----
piatok SJL MAT SJL VYV VYV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
II.trieda, 2. ročník - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová
Damián BALLA
Adam BENDÍK
Maximilián ČUJ
Alexandra FARKAŠOVSKÁ
Dominik FORNALSKÝ
Tiema GAŇOVÁ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Markus KAŠČÁK
Samuel MACEJKO
Viktória MACEJKOVÁ
Nina PETRUŠKOVÁ
Jaroslav ŠVESTKA
ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL PVO --- ----
utorok KSC/ETV NBI MAT ANK TSV ----
streda SJL MAT SJL PVO HUV ----
štvrtok SJL MAT SJL TSV --- ----
piatok SJL MAT SJL VYV VYV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK - komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO - prvouka

 

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 3. ročník - triedna učiteľka Mgr. Mária Bodnárová
Samuel BENDÍK
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Damián OKUĽÁR
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondelok SJL MAT SJL SJL TSV ---
utorok NBI SJL MAT PDA SJL ----
streda SJL MAT ANJ HUV TSV ----
štvrtok SJL MAT SJL INF PDA ----
piatok SJL ANJ VLA VYV PVC ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
I. trieda,4. ročník triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková
Filip Balla
Damián Butvin
Tomáš Čuj
Sofia Farkašová
Kamila Farkašovská
Natália Farkašovská
Jakub Farkašovský
Michaela Gaňová
Ema Hovancová
Emily Kaščáková
Milota Kavuličová
Marko Kováč
Jakub Kučma
Michal Labaš
Jakub Lopatka
Tadeáš Macejko
Karolína Macejková
Nela Piškanderová
Alex Pramuka
Bianka Šusterová
Sabína Zavadská
ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT VYV PVC ANJ TSV
utorok ANJ PDA NBI VLA SJL ----
streda SJL MAT SJL INF/d
ANJ/ch
ANJ/d
INF/ch
----
štvrtok SJL MAT SJL HUV VLA ----
piatok SJL MAT SJL PDA TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TEV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie - Zuzana Farkašovská, 2. oddelenie - Mgr, Justína Pravlíková

Šimon DRGONEC
Nela FARKAŠOVSKÁ
Jakub GREŠ
Adam KUČMA
Nikolas PAVLIK
Emma PROKSOVÁ
Vanesa SCHMIDTOVÁ
Eliška SLEBODNÍKOVÁ
Juraj ŠIRILLA
Damián BALLA
Maximilán ČUJ
Alexandra FARKAŠOVSKÁ
Dominik FORNALSKÝ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Samuel MACEJKO
Viktória MACEJKOVÁ
Jaroslav ŠVESTKA
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
Filip BALLA
Tomáš ČUJ
Sofia FARKAŠOVÁ
Kamila FARKAŠOVSKÁ
Natália FARKAŠOVSKÁ
Jakub FARKAŠOVSKÝ
Ema HOVANCOVÁ
Milota KAVULIČOVÁ
Marko KOVÁČ
Jakub LOPATKA
Tadeáš MACEJKO
Karolína MACEJKOVÁ
Alex PRAMUKA
Sabína ZAVADSKÁ
Tadeáš ČUJ


ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, vychádzka, hra v klubovni

15,15-16,00

utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, zdravotná a športová
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s pravidlami, kooperatívne hry

15,15-16,00

streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno – technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno – environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s náradím, dramtické hry

15,15-16,00

piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko – výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hodobno-pohybové hry, vychádzka

15,15-16,00

 
Reklamný prúžok