Domov Triedy
Triedy v aktuálnom školskom roku
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
I.trieda (1. a 4. ročník ), 1. ročník- triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová

Damián BALLA
Adam BENDÍK
Maximilán ČUJ
Alexandra FARKAŠOVSKÁ
Dominik FORNALSKÝ
Timea GAŇOVÁ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Markus KAŠČÁK
Samuel MACEJKO
Viktória MACEJKOVÁ
Nina PETRUŠKOVÁ
Jaroslav ŠVESTKA

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL VYV VYV ----
utorok SJL MAT PVO TSV --- ----
streda SJL MAT SJL ANK --- ----
štvrtok SJL MAT SJL PDA HUV ----
piatok SJL MAT NBI SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
II.trieda, 2. ročník - triedna učiteľka Mgr.Mária Bodnárová
Samuel BENDÍK
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Damián OKUĽÁR
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT VYV VYV KSC ----
utorok SJL MAT PVO TSV --- ----
streda SJL MAT SJL HUV ANK ----
štvrtok SJL MAT SJL TSV PVO ----
piatok NBI/ETV SJL MAT SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK - komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO - prvouka

 

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 3. ročník - triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková
Filip Balla
Damián Butvin
Tomáš Čuj
Sofia Farkašová
Kamila Farkašovská
Natália Farkašovská
Jakub Farkašovský
Michaela Gaňová
Ema Hovancová
Emily Kaščáková
Milota Kavuličová
Marko Kováč
Jakub Kučma
Michal Labaš
Jakub Lopatka
Tadeáš Macejko
Karolína Macejková
Nela Piškanderová
Alex Pramuka
Bianka Šusterová
Sabína Zavadská
ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondelok SJL MAT SJL TSV ANJ ---
utorok SJL MAT SJL VLA(ch)/INF(d) PDA ----
streda SJL MAT PVC VYV ANJ ----
štvrtok SJL MAT SJL ANJ INF(ch)/VLA(d) ----
piatok SJL NBI TSV HUV PDA ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
I. trieda (1.a 4. ročník ),4. ročník triedna učiteľka Mgr.Zuzana Combová
Tadeáš ČUJ
Miriam ČUJOVÁ
Michaela KLIMOVÁ
Nina NOVÁKOVÁ
Lukáš PAPCUN
Matúš SANETRIK
petra SKYBOVÁ
ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL VYV PVC VLA
utorok SJL MAT PDA ANJ TSV ----
streda SJL MAT SJL ANJ INF ----
štvrtok SJL MAT SJL PDA HUV ----
piatok ANJ VLA NBI SJL TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TEV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie vychovávateľka Ľubomíra Barani

Damián BALLA
Maximilán ČUJ
Alexandra FARKAŠOVSKÁ
Dominik FORNALSKÝ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Samuel MACEJKO
Viktória MACEJKOVÁ
Jaroslav ŠVESTKA
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
Filip BALLA
Tomáš ČUJ
Sofia FARKAŠOVÁ
Kamila FARKAŠOVSKÁ
Natália FARKAŠOVSKÁ
Jakub FARKAŠOVSKÝ
Ema HOVANCOVÁ
Milota KAVULIČOVÁ
Marko KOVÁČ
Michal LABAŠ
Jakub LOPATKA
Tadeáš MACEJKO
Karolína MACEJKOVÁ
Alex PRAMUKA
Sabína ZAVADSKÁ
Tadeáš ČUJ
Michaela KLIMOVÁ
Lukáš PAPCUN
Matúš SANETRIK


ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, zdravotná a športová
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno – technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

15,15-16,00
štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno – environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko – výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
 
Reklamný prúžok