Domov Triedy
Triedy v aktuálnom školskom roku
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
I.trieda, 1. ročník- triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková

1. Adam ANTOLÍK
2. Peter BAČA
3. Alžbeta BALLOVÁ
4. Diana DZURÍKOVÁ
5. Ján KAVULIČ
6. Rafael KAVULIČ
7. Samuel KŠAN
8. Rastislav LOPATKA
9. Dominika MACEJKOVÁ
10. Adam RUMANČÍK
11. Richard ZAVADSKÝ

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL TSV ---- ----
utorok SJL PVO MAT NBI ---- ----
streda SJL MAT SJL TSV ---- ----
štvrtok SJL SJL VYV VYV MAT ----
piatok SJL MAT SJL HUV ANK ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
II.trieda, 2. ročník - triedna učiteľka Mgr. Jana Farkašovská
1.Šimon DRGONEC
2. Nela FARKAŠOVSKÁ
3. Matej FERENĆÁK
4. Jakub GREŠ
5. Adam KUČMA
6. Nikolas PAVLIK
7. Emma PROKSOVÁ
8. Vanesa SCHMIDTOVÁ
9. Eliška SLEBODNÍKOVÁ
10. Juraj ŠIRILLA
ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL VYV VYV ----
utorok KSC/ETV NBI SJL MAT PVO ----
streda SJL MAT TSV SJL --- ----
štvrtok SJL MAT SJL HUV ---- ----
piatok SJL MAT PVO ANK TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK - komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO - prvouka

 

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 3. ročník - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová
1. Damián BALLA
2. Adam BENDÍK
3. Maximilián ČUJ
4. Alexandra FARKAŠOVSKÁ
5. Dominik FORNALSKÝ
6. Tiema GAŇOVÁ
7. Patrícia HOLEČKOVÁ
8. Markus KAŠČÁK
9. Samuel MACEJKO
10. Viktória MACEJKOVÁ
11. Nina PETRUŠKOVÁ
12. Jaroslav ŠVESTKA
ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondelok SJL MAT SJL ANJ TSV ---
utorok ANJ SJL NBI MAT PDA ----
streda SJL MAT SJL ANJ TSV ----
štvrtok SJL MAT SJL PDA HUV ----
piatok SJL VLA INF VYV PVC ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
IV. trieda, 1. ročník triedna učiteľka Mgr. Mária Bodnárová

1.Samuel BENDÍK
2. Boris BOČKAY
3. Bruno BOGUS
4. Sebastián ČUJ
5. Dáša DZURÍKOVÁ
6. Bianka FARKAŠOVSKÁ
7. Dávid FARKAŠOVSKÝ
8. Damián OKUĽÁR
9. Lukáš RUMANČÍK
10. Emma ŠIRILLOVÁ

ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT TSV VYV

PDA

SJL
utorok NBI MAT INF ANJ VLA ----
streda SJL MAT SJL PVC HUV ----
štvrtok SJL SJL ANJ PDA SJL ----
piatok SJL ANJ TSV VLA SJL ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie - Zuzana Farkašovská

Adam ANTOLÍK
Alžbeta BALLOVÁ
Diana DZURÍKOVÁ
Ján KAVULIČ
Rafael KAVULIČ
Samuel KŠAN
Rastislav LOPATKA
Dominika MACEJOVÁ
Adam RUMANČÍK
Richard ZAVADSKÝ
Šimon DRGONEC
Nikolas PAVLIK
Emma PROKSOVÁ
Vanesa SCHMIDTOVÁ
Juraj ŠIRILLA
Damián BALLA
Maximilán ČUJ
Dominik FORNALSKÝ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Viktória MACEJKOVÁ
Nina PETRUŠKOVÁ
Boris BOČKAY
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Emma ŠIRILLOVÁ

ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, vychádzka, hra v klubovni

15,15-16,00

utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, zdravotná a športová
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s pravidlami, kooperatívne hry

15,15-16,00

streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno – technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno – environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s náradím, dramtické hry

15,15-16,00

piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko – výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hodobno-pohybové hry, vychádzka

15,15-16,00

 
Reklamný prúžok