Domov O škole
O škole
Naša škola PDF Tlačiť E-mail
Každý deň hneď zrána do školy sa zháňam.
Tá jamnícka škola na nás všetkých volá.
Radi do nej chodíme, veľa sa tam učíme.
Čítať, písať, skákať aj si všetko zrátať.

Všetci sa tu radi máme, poobede sa aj hráme.
Je nám dobre, to nám ver, každý sa tu správa fér.
Na súťaže chodievame a úspechy zažívame.
Učiteľky dobre máme, srandu s nimi prežívame.

Majú úsmev na tvári, aj keď sa nám nedarí.
Pokarhajú, povzbudia, nikdy nás však nenudia.
Karneval, či opekačka to je pre nich stále hračka.
Učíme sa, zabávame aj rodičov zapájame.

Deň sa tu dobre začína,
sme ako jedna veľká rodina. 
ZS_Jamnik4

 
Rada školy pri Základnej škole, Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Členovia rady školy:
Za rodičov
Ing. Ján Macejko - predseda rady školy
Bc. Lenka Dzuríková

Za pedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Combová
Zuzana Farkašovská

Za nepedagogických zamestnancov
Anna Slebodníková

Delegovaní zástupcovia
Mária Bendíková PhDr.
Ing. Marián Grzyb

 
Z histórie školy PDF Tlačiť E-mail

V roku 1919 mala škola názov Rímskokatolícka ľudová škola. V jednej triede sa učili žiaci od 1. po 6. ročník. Prvými učiteľmi školy sa stali Adolf Nemeš a Ladislav Suchý, ktorým bolo zverených okolo tridsať školopovinných žiakov. Vyučovalo sa doobeda aj popoludní. Pravidelnosť v dochádzke bola v zimných mesiacoch. Žiaci vymeškávali vyučovanie na jar a v jeseni, keď bolo doma a na poli najviac roboty. Starší občania spomínajú, že grifeľ a tabuľka sa používali do polovice 20. rokov 20. storočia. Úroveň vyučovania bola nízka, rodičia aj škola predpokladala, že získané vedomosti postačia žiakom na život a prácu na gazdovstve. Je pravdou, že keď bol žiak šikovný a rodičom záležalo na ďalšom štúdiu, mohol ďalej chodiť do meštianskej školy v meste Spišská Nová Ves. Nebolo zriedkavosťou primerane telesne trestať neposlušnosť. Vyučovanie a výchovná úroveň školy vzrástla, keď 22. júla 1932 nastúpil do Jamníka za správcu školy aj ako kantor Jozef Baláž, rodák zo Smižian, spolu so svojou manželkou – učiteľkou Máriou Balážovou.

Po 2. svetovej vojne a obnovení Československa bola škola poštátnená. Od školského roku 1945/46 mala názov Štátna ľudová škola ( podľa zriaďovacej listiny od 1. 10. 1945 ). Jamník sa postupne rozrástol, v roku 1948 mal okolo 500 obyvateľov. V roku 1948 bolo v I. triede 43 žiakov, triednym učiteľom bol Michal Palenčár a zároveň bol aj riaditeľom školy. V II. triede s 36 žiakmi bol učiteľom Ján Mačák. Po nich pôsobili v tunajšej škole títo riaditelia: Vasiľ Minďuk, Pavol Filip, Jozef Onderuš, Mgr. Lucia Vernarská. Učiteľ Pavol Filip s manželkou učil v Jamníku najdlhšie zo všetkých. Nastúpil v roku 1958, Mária Filipová v roku 1960. V Jamníku pôsobili až do odchodu do dôchodku.

V roku 1953 bola škola premenovaná  na Národnú školu v Jamníku. Učili sa v nej žiaci od 1. po 4. ročník. V školskom roku 1960/61 bola ustanovená povinná deväťročná školská dochádzka. Naďalej zostali ročníky 1. – 4. v Jamníku a 5. – 9. v Spišskom Hrušove.

V roku 1992 sa obec dočkala novej budovy, ktorá je do dnešných dní centrom vzdelanosti 1. – 4. ročníka v Jamníku. Zriaďovateľ školy, ako aj súčasné vedenie školy, vynakladá veľké úsilie pri materiálnom ako aj technickom zabezpečení budovy.

 
Zloženie Rodičovského združenia pri Základnej škole Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Veronika Petrušková

Zuzana Farkašovská

Miroslav Kavulič

Bc. Katarína Drgoncová

 


Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?