Prvá pomoc pre kamaráta PDF Tlačiť E-mail
prva_pomoc1prva_pomoc2prva_pomoc3prva_pomoc4
Žiaci 1. a 2. ročníka si mali možnosť dňa 15.4.2011 pod dohľadom rodiča - zdravotnej sestry zopakovať správny postup pri poskytnutí prvej pomoci pre kamaráta. Ošetrenie ľahkých úrazov im predviedla p. Alena Jančárová. Myslíme si, že neustále pripomínanie ako sa správať v prípade, že je žiak svedkom úrazu a ako zvládnuť ošetrenie, je dôležitou súčasťou vzdelávania v predmete Prírodoveda a v prierezovej téme Ochrana života a zdravia. Mamke Jančárovej ďakujeme za ochotu a spoluprácu.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?