Domov Oznamy - tabuľkový výpis Prerušenie vyučovania
Prerušenie vyučovania PDF Tlačiť E-mail

Základná škola so sídlom v Jamníku, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Janou Farkašovskou,

Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym

úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi a po dohode so zriaďovateľom školy -

Obcou Jamník, zastúpenou starostom obce p. Ing. Františkom Pavlom, ako aj na základe potvrdenia

výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení u žiakov Základnej školy so sídlom v Jamníku,

s chýbaním žiakov nad 70 %, sa z vyššie uvedených dôvodov

na Základnej škole v Jamníku

PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces od 13.12. do 16.12.2022 vrátane.

Vyučovanie sa začne dňa 19.12.2022.

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?