Jamnícky recitátorik PDF Tlačiť E-mail

jamnicky recitatorik 20211jamnicky recitatorik 20212jamnicky recitatorik 20213jamnicky recitatorik 20214jamnicky recitatorik 20215
Tradične ako každý rok sme v našej ZŠ zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy - tento rok sme ho pomenovali Jamnícky recitátorik. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl 2. až 4. ročníka. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších. Výhercom blahoželáme!

Poézia: 1. miesto- Nina Petrušková 3. roč., 2. miesto - Patrícia Holečková 3. roč., 3. miesto - Eliška Slebodníková 2. roč.
Próza: 1. miesto - Alexandra Farkašovská 3. roč., 2. miesto - Bianka Farkašovská 4. roč., 3. miesto - Jakub Greš 2. roč.

Zapísala vedúca podujatia

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?