Domov Dokumenty Iné dokumenty Ako vníma rodič vzťah dieťa - triedny učiteľ - škola - DOTAZNÍK
Ako vníma rodič vzťah dieťa - triedny učiteľ - škola - DOTAZNÍK PDF Tlačiť E-mail

Celkový počet respondentov: 37 / zákonných zástupcov /

__________________________________________________________________________

 

1. Máte pocit, že má Vaše dieťa strach zo školy?

NIE – 27, NIEKEDY – 10, ÁNO – 0

 

2. Je učivo pre Vaše dieťa náročné?

NIE – 18, NIEKEDY – 17, ÁNO - 2

 

3. Vyhovuje mu štýl učenia triedneho učiteľa?

ÁNO -  36 ,    NEVYJADRIL SA - 1

 

4. Sťažuje sa Vám na nepohodu v triednom kolektíve, necíti sa dobre v triednom kolektíve?

ÁNO – 2, NIE – 35

 

5. Napíšte 3 predmety, ktoré Vaše dieťa pociťuje  ako náročné?

ANGICKÝ JAZYK – 16 respondentov

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 7 respondentov,

časť PÍSANIE – 4 respondenti, časť ČÍTANIE – 2 respondenti

VLASTIVEDA – 5 respondentov

MATEMATIKA – 2 respondenti

PRÍRODOVEDA – 2 respondenti

TELESNÁ VÝCHOVA – 1 respondent

 

6. Čo sa Vášmu dieťaťu páči na práci triedneho učiteľa?

     UČENIE ZÁBAVNOU FORMOU

     JE MILÁ

     POHYBOVÁ AKTIVITA – VZOR NA TELESNEJ VÝCHOVE

     ŠIKOVNOSŤ

     PRÍSTUP K DEŤOM

     VEĽA ZNÁMOK

     VYSVETLENIE UČIVA

     VTIP A HUMOR

     VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

     UČENIE FORMOU HRY

     KAMARÁTSKY VZŤAH

     PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP

     SPRAVODLIVOSŤ

     DOBRÁ INFORMOVANOSŤ RODIČOV

     NÁROKY NA DIEŤA

     PREAVIDELNOSŤ UČENIA

     INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

 

7. Čo sa Vášmu dieťaťu nepáči na práci triedneho učiteľa?

     NIEKEDY KRIČÍ

     NEČAKANÉ PÍSOMKY

     PRÍSNOSŤ

     TROŠKA KRIČÍ

______________________________________________________________________________________________

 

Dotazník pre rodičov zostavila a výsledky spracovala: PaedDr. Tatiana Bazárová

 

 

 

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?