Domov Aktuálne podujatia - tabuľkový výpis Didaktické hry v prírode
Didaktické hry v prírode PDF Tlačiť E-mail

didakticke 2020 hry v prirode1didakticke 2020 hry v prirode2didakticke 2020 hry v prirode3didakticke 2020 hry v prirode4didakticke 2020 hry v prirode5didakticke 2020 hry v prirode6didakticke 2020 hry v prirode7didakticke 2020 hry v prirode8didakticke 2020 hry v prirode9didakticke 2020 hry v prirode10didakticke 2020 hry v prirode12didakticke 2020 hry v prirode11
Dňa 14.septembra 2020 prebehli na škole didaktické hry. Začali sme vyhlásením poplachu a následnou evakuáciou žiakov a zamestnancov z budovy školy. Po návrate do tried prebehla teoretická časť po ročníkoch v stanovených intervaloch. Venovali sme sa: riešeniu mimoriadnych situácíí, zdravotnej príprave, dopravnej výchove a ako sa správať v prírode. Jednotlivé témy boli prispôsobené veku detí. Pokračovali sme presunom k Jamníčku. Počas cesty sme dodržiavali dopravné predpisy. V prírode sme plnili rôzne úlohy zamerané na využitie nadobodnutých vedomostí z teoretickej prípravy. Po ich skončení sme sa vrátili do školy a ukončili didaktické hry.
Príspevok napísala vedúca didiaktických hier.

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?