Domov Oznamy - tabuľkový výpis Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020
Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

V súlade s usmernením ministra školstva a elektronickej dohody členov pedagogickej rady sa hodnotenie na konci 2. polroka školského roka 2019/2020 uskutoční nasledovne:

a) 1. ročník bude vo všetkých predmetoch hodnotení slovne, teda rovnako ako na polročnom hodnotení s prihliadnutím na vzniknutú situáciu.

b) 2.,3.,4. ročník bude hodnotený kombinovaným spôsobom. Čo bolo známkou, ostáva známka. Čo bolo hodnotené slovne, ostáva slovne hodnotené (ide najmä o výchovy, ktorých ciele nie je možné splniť), rovnako ako na polročnom hodnotení s prihliadnutím na vzniknutú situáciu.

Vyučovanie prebieha od 16.3.2020 dištančným spôsobom, a preto sa bude prihliadať na individuálne osobitosti a rôzne domáce podmienky. Získavanie spätnej väzby má mať motivačný charakter, je vhodné upozorňovať na chyby žiakov tak, aby mali možnosť si ich opraviť. Určite vzniknutá situácia neposkytuje také podmienky kontroly a plnohodnotného hodnotenia, aké by boli počas riadneho vyučovania.

 
Reklamný prúžok