Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2019/2020 Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020
Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail

V súlade s usmernením ministra školstva a elektronickej dohody členov pedagogickej rady sa hodnotenie na konci 2. polroka školského roka 2019/2020 uskutoční nasledovne:

a) 1. ročník bude vo všetkých predmetoch hodnotení slovne (slovným komentárom) s prihliadnutím na vzniknutú situáciu.

b) 2.,3.,4. ročník bude hodnotený kombinovaným spôsobom. Čo bolo známkou, ostáva známka. Čo bolo hodnotené slovným hodnotením bude nehodnotené, čiže na vysvedčení sa použije slovo absolvoval (ide najmä o výchovy, ktorých ciele nie je možné splniť).

Vyučovanie prebieha od 16.3.2020 dištančným spôsobom, a preto sa bude prihliadať na individuálne osobitosti a rôzne domáce podmienky. Získavanie spätnej väzby má mať motivačný charakter, je vhodné upozorňovať na chyby žiakov tak, aby mali možnosť si ich opraviť. Určite vzniknutá situácia neposkytuje také podmienky kontroly a plnohodnotného hodnotenia, aké by boli počas riadneho vyučovania.

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?