Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2019/2020 Oznámenie o termíne a spôsobe zápisu do 1. ročníka
Oznámenie o termíne a spôsobe zápisu do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľstvo Základnej školy, Jamník 184 v spolupráci s Obcou Jamník, 053 22 Jamník 101 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Obce Jamník oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

od 15. apríla 2020 ( streda ) do 30. apríla 2020 ( štvrtok ).

Zápis sa bude realizovať bez prítomnosti dieťaťa v súlade s rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu z 26. marca 2020.
Zákonný zástupca zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá bude prístupná od 15. apríla 2020 na stránke školy www.zsjamnik.sk

V prípade, že zákonný zástupca nemôže z dôvodov nedostatočného technického vybavenia vyplniť elektronickú žiadosť, bude možnosť vyzdvihnúť si tlačivo na Obecnom úrade, Jamník 101. Vyplnenú a podpísanú žiadosť odovzdá zákonný zástupca v obálke opäť na obecný úrad.
Najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania vedenie školy vypíše termín na overenie údajov, doplnenie niektorých informácií a podpis žiadosti. Následne potom riaditeľka školy vydá rozhodnutie.Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne postupy, preto pri vyplňovaní žiadosti Vám poskytneme súčinnosť na telefónnom čísle 0917 818 422 alebo na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Buďme k sebe ohľaduplní a pomáhajme si navzájom, pretože najdôležitejšie u každého z nás je zostať zdravý, a aj preto uprednostnite podľa možností elektronickú žiadosť k zápisu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Riaditeľstvo ZŠ Jamník 184

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?