Bubnovačka 2019 PDF Tlačiť E-mail

bubnovacka 20191bubnovacka 20192bubnovacka 20193bubnovacka 20194bubnovacka 20195bubnovacka 20196
19. november_je deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť! November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november sa od roku 2015 stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním detí. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme sa aj my v ZŠ Jamník zapojili do 6. ročníka Bubnovačky. Pomocou rekvizít a hlasného bubnovania sme vyjadrili súhlas s tým, že každé dieťa má právo na šťastný život bez zneužívania a využívania.
Zapísala: koordinátorka primárnej prevencie

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?