Vlastiveda netradične PDF Tlačiť E-mail

zazitkova 2018 Vlastiveda1zazitkova 2018 Vlastiveda2zazitkova 2018 Vlastiveda3zazitkova 2018 Vlastiveda4zazitkova 2018 Vlastiveda5zazitkova 2018 Vlastiveda6zazitkova 2018 Vlastiveda7zazitkova 2018 Vlastiveda8zazitkova 2018 Vlastiveda9zazitkova 2018 Vlastiveda10zazitkova 2018 Vlastiveda11zazitkova 2018 Vlastiveda12
Dňa_12.apríla 2018 zažili žiaci 3. a 4. ročníka zaujímavú vyučovaciu hodinu vlastivedy. Témou ich posledného vyučovacieho celku boli tradície a zvyky. V spolupráci s dievčatami z Jamníka im bolo konkrétnejšie vysvetlené o ľudových krojoch, ktoré obliekajú Jamníčania na rôzne slávnosti v obci i mimo nej. Príjemným privítaním, chlebom a soľou, im bolo ukázané, čo naši predkovia považovali za dôležitú tradíciu. Výklad o regionálnej ľudovej kultúre bol daný v prezentácii, ktorá im priblížila bohatstvo nášho regiónu a jeho osobitosti. Aby sa nezabudlo na krásu ľudových zvykov je dôležité žiakom zážitkovo ich priblížiť nielen cez učebnicu, ale nepochybne aj práve cez takéto momenty.

 
Reklamný prúžok