Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2010/2011 Začiatok školského vyučovania 3.9.2010
Začiatok školského vyučovania 3.9.2010 PDF Tlačiť E-mail

Dňa 3. septembra 2010 / piatok/ začína školské vyučovanie. Žiaci dostanú učebnice, pracovné zošity, ktoré prišli počas školských prázdnin. V nasledujúce dni postupne nosia pomôcky a potreby na výtvarnú výchovu, telesnú výchovu, hygienické potreby zo zoznamu, ktorý žiaci dostali v júni 2010.

 

Novoprijatí žiaci 1. ročníka, budú mať prvé  dni školského vyučovania  skrátený rozvrh hodín, a to kvôli adaptácii v novom školskom prostredí. Rodičia si ich musia osobne prevziať alebo nájsť zodpovednú náhradu za seba! Školské vyučovanie budú končiť takto:

3. septembra 2010 druhou vyučovacou hodinou o 9,25.

6. septembra 2010 treťou vyučovacou hodinou o 10,20.

7. septembra 2010 štvrtou vyučovacou hodinou o 11, 25.

8. septembra 2010 štvrtou vyučovacou hodinou o 11, 25.

Od 9. septembra 2010 bude vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý je nájdete na www.zsjamnik.sk.

Do žiackej knižky je po 8. septembri 2010 potrebné spresniť prvákom odchod domov. Je vhodné vpísať: :

Môj syn/ dcéra bude od  9. septembra 2010 chodiť po skončení vyučovania domov sám/sama alebo v sprievode rodiča, babky, dedka a pod.

V prípade, že žiak bude navštevovať školský klub, jeho odchod z ŠKD bude zaznačený na žiadosti o prijatie.

Žiaci 2. , 3. a 4. ročníka budú mať skrátené vyučovanie v dňoch od 3. septembra do 7. septembra 2010. Končia o 11,25, štvrtou vyučovacou hodinou. Podľa  schváleného rozvrhu hodín začnú pracovať od   8. septembra 2010 / streda/.

Školský klub detí /ŠKD/ začína svoju výchovnú činnosť od 3. septembra 2010 / piatok/. Zákonní zástupcovia podávajú žiadosť na prijatie dieťaťa do 15. septembra 2010.  Po tomto termíne nebude možné  prijať žiadosť rodiča. Legislatívou stanovená naplnenosť oddelenia ŠKD je 25 detí. Tlačivo žiadosti bude žiakom rozdané v prvom dni školského vyučovania.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?