Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2015/2016 Závery celoškolského stretnutia - 22.09.2015
Závery celoškolského stretnutia - 22.09.2015 PDF Tlačiť E-mail
Celoškolského stretnutia sa zúčastnilo 24 rodičov. Nezabúdame ani na to, že niektorí rodičia majú aj viaceré deti v škole. Mnohí sa ospravedlnili z dôvodu pracovných povinností, a preto ponúkame zhrnutie obsahu spomínaného stretnutia:
1. Popoludňajšia činnosť v školskom roku 2015/2016:
- výtvarný krúžok - Mgr. Oľga Liptáková, streda od 13:00 hod.
- Šikovníček - Mgr. Mária Bodnárová, štvrtok od 13:00 hod.
- Športovo-pohybové hry - Mgr. Zuzana Combová, utorok od 13:00 hod.
- zdravotnícky krúžok - PhDr. Lucia Širillová, piatok / začiatok oznámime včas /
V školskom klube detí je prihlásených 31 detí.
2. Žiaci prvého ročníka sa vzdelávajú podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu JAMNÍČEK. Žiaci 2. až 4. ročníka postupujú podľa ŠkVP ALTER EGO, ktorého platnosť končí 31.08.2015. Od 01.09.2016 všetci žiaci školy idú podľa jednotného iŠkVP JAMNÍČEK.
3. Pokračujeme v programe Školské ovocie - poplatok zákonného zástupcu je 3 € na polrok. Prvé ovocie žiaci dostali 23.09.2015. Poplatok zaplatiť do konca septembra 2015.
4.Snažíme sa školu otvoriť skôr, o 6:45, ale IBA PRE ZAMESTNANÝCH RODIČOV! Ostatní majú čas prísťdo školy o 7: 30 hod.
5. Každú zmenu telefónneho čísla oznámiť triednej učiteľke.
6. V prípade, že žiak chýba, jeho neúčasť na vyučovaní musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom alebo lekárom. Rodič zapisuje ospravedlnenia do žiackej knižky.
7. V piatok sa písomné domáce úlohy v ŠKD nepíšu!
8. Na precvočovanie učiva využívajte stránku www.bezkriedy.sk s prihlásovacími údajmi, ktoré žiaci dostali v škole od triedych učiteliek.
9. Poplatok za RZ ostal nezmenený 13 € - 1. dieťa, 6.50 - 2. dieťa....poprosím doniesť do 20.12.2015.
Pri spolupráci všetkých nás, žiakov, učiteľov a rodičo,v bude školský rok zvládnutý bez veľkých ťažkostí. Tešíme sa na spoluprácu pri organizovaní rôznych akcií.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?