Domov O škole Z histórie školy
Z histórie školy PDF Tlačiť E-mail

V roku 1919 mala škola názov Rímskokatolícka ľudová škola. V jednej triede sa učili žiaci od 1. po 6. ročník. Prvými učiteľmi školy sa stali Adolf Nemeš a Ladislav Suchý, ktorým bolo zverených okolo tridsať školopovinných žiakov. Vyučovalo sa doobeda aj popoludní. Pravidelnosť v dochádzke bola v zimných mesiacoch. Žiaci vymeškávali vyučovanie na jar a v jeseni, keď bolo doma a na poli najviac roboty. Starší občania spomínajú, že grifeľ a tabuľka sa používali do polovice 20. rokov 20. storočia. Úroveň vyučovania bola nízka, rodičia aj škola predpokladala, že získané vedomosti postačia žiakom na život a prácu na gazdovstve. Je pravdou, že keď bol žiak šikovný a rodičom záležalo na ďalšom štúdiu, mohol ďalej chodiť do meštianskej školy v meste Spišská Nová Ves. Nebolo zriedkavosťou primerane telesne trestať neposlušnosť. Vyučovanie a výchovná úroveň školy vzrástla, keď 22. júla 1932 nastúpil do Jamníka za správcu školy aj ako kantor Jozef Baláž, rodák zo Smižian, spolu so svojou manželkou – učiteľkou Máriou Balážovou.

Po 2. svetovej vojne a obnovení Československa bola škola poštátnená. Od školského roku 1945/46 mala názov Štátna ľudová škola ( podľa zriaďovacej listiny od 1. 10. 1945 ). Jamník sa postupne rozrástol, v roku 1948 mal okolo 500 obyvateľov. V roku 1948 bolo v I. triede 43 žiakov, triednym učiteľom bol Michal Palenčár a zároveň bol aj riaditeľom školy. V II. triede s 36 žiakmi bol učiteľom Ján Mačák. Po nich pôsobili v tunajšej škole títo riaditelia: Vasiľ Minďuk, Pavol Filip, Jozef Onderuš, Mgr. Lucia Vernarská. Učiteľ Pavol Filip s manželkou učil v Jamníku najdlhšie zo všetkých. Nastúpil v roku 1958, Mária Filipová v roku 1960. V Jamníku pôsobili až do odchodu do dôchodku.

V roku 1953 bola škola premenovaná  na Národnú školu v Jamníku. Učili sa v nej žiaci od 1. po 4. ročník. V školskom roku 1960/61 bola ustanovená povinná deväťročná školská dochádzka. Naďalej zostali ročníky 1. – 4. v Jamníku a 5. – 9. v Spišskom Hrušove.

V roku 1992 sa obec dočkala novej budovy, ktorá je do dnešných dní centrom vzdelanosti 1. – 4. ročníka v Jamníku. Zriaďovateľ školy, ako aj súčasné vedenie školy, vynakladá veľké úsilie pri materiálnom ako aj technickom zabezpečení budovy.

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?