Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2014/2015 Zhrnutie informácií z celoškolského stretnutia rodičov - 26.5.2015
Zhrnutie informácií z celoškolského stretnutia rodičov - 26.5.2015 PDF Tlačiť E-mail
Informujeme vás o skutočnostiach preberaných na stretnutí rodičov dňa 26. mája 2015:
PODUJATIA ZÁVERU ŠKOLSKÉHO ROKA
- 28.5.2015 riaditeľské voľno pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia OFS v Rudňanoch, športovci o 7.45 hod. stretnutie pred školou
- 30. 5.2015 Športový deň rodín so začiatkom o 10,00 hod
- 2.6.2015 Malý futbal žiakov prvého stupňa - Rudňany, odchádzame o 8,00 hod.
- 5.6. 2015 školský výlet na Spišskú Kapitulu - Dávid a Goliáš - odchod o 8,00 hod, podpísať informovaný súhlas a vrátiť triednej učiteľke
- 26.6.2015 riaditeľské voľno - učiteľky majú metodický deň
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES
- kontrola žiackych knižiek
- časté zabúdanie domácich úloh a pomôcok
- prípravu na vyučovanie brať zodpovednejšie, najmä predmety VLA a PDA
- čítať pravidelne každý deň
ROZNE
- predbežný záujem o ŠKD zakrúžkovať na lístku a obratom vrátiť vychovávateľke
- výber povinne voliteľného predmetu ETICKÁ VÝCHOVA alebo NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA označiť na lístku, podpísať a vrátiť triednej učiteľke
- vyučovanie podľa rozvrhu prebieha do 23.6.2015, po tomto dátume triedne učiteľky kontrolujú a preberajú učebnice, upratuje sa trieda a robia sa iné administratívne práce, žiaci celej školy končia 4. vyučovacou hodinou
- slávnostné ukončenie školského roka bude v budove školy o 9,00 hod. dňa 30.6.2015, žiaci sa zdržia v školy cca jednu hodinu, v tento deň ŠKD už nie je

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?