Domov Triedy ŠKD
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie - Zuzana Farkašovská

Zara Birnsteinová

Zachariáš Čuj

Nelly Farkašovská

Ľubomír Farkašovský

Matias Farkašovský

Tomáš Farkašovský

Sofia Kapalková

Branislav Kuchár

Michal Macala

Matias Olivka

Sára Pavliková

Tomáš Sagula

Peter Šmelko

Liam Uhrin

Adam Antolik

Peter Bača

Alžbeta Ballová

Diana Dzuríková

Adam Kapalko

Ján Kavulič

Rafael Kavulič

Samuel Kšan

Rastislav Lopatka

Dominika Macejková

Adam Rumančík

Richard Zavadský

2. oddelenie - Mgr. Silvia Macalová

Šimon Drgonec

Nela Farkašovská

Jakub Greš

Ella Macalová

Nikolas Pavlik

Emma Proksová

Vanesa Schmidtová

Eliška Slebodníková

Juraj Širilla

Damián Balla

Maximilián Čuj

Alexandra Farkašovská

Dominik Fornalský

Timea Gaňová

Viktória Macejková

Nina Petrušková

Jaroslav Švestka

ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, vychádzka, hra v klubovni

15,15-16,00

utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, zdravotná a športová
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s pravidlami, kooperatívne hry

15,15-16,00

streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno – technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno – environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hry s náradím, dramtické hry

15,15-16,00

piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko – výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hodobno-pohybové hry, vychádzka

15,15-16,00

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?