Domov Triedy ŠKD
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie - Zuzana Farkašovská

Amália Antolíková

Janka Dubaiová

Filip Figľár

Katarína Hýblová

Aneta Jančárová

Bianka Kačírová

Šimon Petruška

Zara Birnsteinová

Zachariáš Čuj

Nelly Farkašovská

Ľubomír Farkašovský

Matias Farkašovský

Tomáš Farkašovský

Sofia Kapalková

Branislav Kuchár

Michal Macala

Matias Olivka

Sára Pavliková

Tomáš Sagula

Peter Šmelko

Liam Uhrin

2. oddelenie - Ľuboslava Kaščáková

Adam Antolík

Peter Bača 

Alžbeta Ballová

Diana Dzuríková

Adam Kapalko

Ján Kavulič

Rafael Kavulič

Samuel Kšan

Rastislav Lopatka

Dominika Macejková

Richard Zavadský

Šimon Drgonec

Matej Ferenčák

Nela Farkašovská

Ella Macalová

Nikolas Pavlik

Eliška Slebodníková

Juraj Širilla

ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

 

Pohybové hry, hry s pravidlami, kooperatívne hry

15,15-16,00

utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno-technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

 

Hry s náradím, pohybové hry

15,15-16,00

streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno-environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko-výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hudobno-pohybové hry, vychádzka

15,15-16,00

piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, dopravná, zdravotná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?