Domov Triedy ŠKD
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie vychovávateľka Ľubomíra Barani

Damián BALLA
Maximilán ČUJ
Alexandra FARKAŠOVSKÁ
Dominik FORNALSKÝ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Samuel MACEJKO
Viktória MACEJKOVÁ
Jaroslav ŠVESTKA
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
Filip BALLA
Tomáš ČUJ
Sofia FARKAŠOVÁ
Kamila FARKAŠOVSKÁ
Natália FARKAŠOVSKÁ
Jakub FARKAŠOVSKÝ
Ema HOVANCOVÁ
Milota KAVULIČOVÁ
Marko KOVÁČ
Jakub LOPATKA
Tadeáš MACEJKO
Karolína MACEJKOVÁ
Alex PRAMUKA
Sabína ZAVADSKÁ
Tadeáš ČUJ


ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, zdravotná a športová
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno – technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

15,15-16,00
štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno – environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko – výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15
15,15-16,00
 
Reklamný prúžok