Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2013/2014 Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 2014/2015
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 2014/2015 PDF Tlačiť E-mail
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2014/2015

Dátum: 29. január 2014 / streda /
Miesto konania zápisu: Základná škola, Jamník 184

Zápis žiakov sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy v Jamníku v dopoludňajších hodinách. Dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod vedením pedagógov školy. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi o zvládnutí testov.
Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje, ktoré je potrebné uviesť v dotazníku k zápisu do prvého ročníka. Na overenie správnosti rodného čísla je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.
Každé dieťa si prinesie pastelky a ceruzu. Poplatok 16 € z a učebnice nehradené MŠVVaŠ SR zákonný zástupca uhradí pri popoludňajšom stretnutí.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?