Domov Triedy 4. ročník
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
I. trieda (1.a 4. ročník ),4. ročník triedna učiteľka Mgr.Zuzana Combová
Tadeáš ČUJ
Miriam ČUJOVÁ
Michaela KLIMOVÁ
Nina NOVÁKOVÁ
Lukáš PAPCUN
Matúš SANETRIK
petra SKYBOVÁ
ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL VYV PVC VLA
utorok SJL MAT PDA ANJ TSV ----
streda SJL MAT SJL ANJ INF ----
štvrtok SJL MAT SJL PDA HUV ----
piatok ANJ VLA NBI SJL TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TEV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Reklamný prúžok