Domov Triedy 4. ročník
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
4.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová

1. Damián Balla

2. Adam Bendík

3. Maximilián Čuj

4. Alexandra Farkašovská

5. Dominik Fornalský

6. Timea Gaňová

7. Markus Kaščák

8. Samuel Macejko

9. Viktória Macejková

10. NIna Petrušková

11. Jaroslav Švestka

ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL ANJ

VLA

----
UTOROK SJL NBI PDA INF TSV ----
STREDA SJL MAT TSV SJL PDA ANJ
ŠTVRTOK MAT VLA PVC SJL HUV ----
PIATOK SJL MAT SJL VYV ANJ ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?