Domov Triedy 4. ročník
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
I. trieda,4. ročník triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková
Filip Balla
Damián Butvin
Tomáš Čuj
Sofia Farkašová
Kamila Farkašovská
Natália Farkašovská
Jakub Farkašovský
Michaela Gaňová
Ema Hovancová
Emily Kaščáková
Milota Kavuličová
Marko Kováč
Jakub Kučma
Michal Labaš
Jakub Lopatka
Tadeáš Macejko
Karolína Macejková
Nela Piškanderová
Alex Pramuka
Bianka Šusterová
Sabína Zavadská
ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL PDA

TSVd
ANJch

ANJd
TSVch
utorok INFd
ANJch
VLA NBI ANJd
INFch
SJL ----
streda SJL MAT SJL TSVd/d
ANJ/ch
ANJ/d
TSV/ch
----
štvrtok SJL MAT VYV PVC VLA ----
piatok SJL MAT SJL PDA THUV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TEV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Reklamný prúžok