Domov Triedy 4. ročník
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
IV. trieda, 1. ročník triedna učiteľka Mgr. Mária Bodnárová

1.Samuel BENDÍK
2. Boris BOČKAY
3. Bruno BOGUS
4. Sebastián ČUJ
5. Dáša DZURÍKOVÁ
6. Bianka FARKAŠOVSKÁ
7. Dávid FARKAŠOVSKÝ
8. Damián OKUĽÁR
9. Lukáš RUMANČÍK
10. Emma ŠIRILLOVÁ

ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT TSV VYV

PDA

SJL
utorok NBI MAT INF ANJ VLA ----
streda SJL MAT SJL PVC HUV ----
štvrtok SJL SJL ANJ PDA SJL ----
piatok SJL ANJ TSV VLA SJL ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Reklamný prúžok