Domov Triedy 3. ročník
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 3. ročník - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová
1. Damián BALLA
2. Adam BENDÍK
3. Maximilián ČUJ
4. Alexandra FARKAŠOVSKÁ
5. Dominik FORNALSKÝ
6. Tiema GAŇOVÁ
7. Patrícia HOLEČKOVÁ
8. Markus KAŠČÁK
9. Samuel MACEJKO
10. Viktória MACEJKOVÁ
11. Nina PETRUŠKOVÁ
12. Jaroslav ŠVESTKA
ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondelok SJL MAT SJL ANJ TSV ---
utorok ANJ SJL NBI MAT PDA ----
streda SJL MAT SJL ANJ TSV ----
štvrtok SJL MAT SJL PDA HUV ----
piatok SJL VLA INF VYV PVC ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
Reklamný prúžok