Domov Triedy 3. ročník
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 3. ročník - triedna učiteľka Mgr. Mária Bodnárová
Samuel BENDÍK
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Damián OKUĽÁR
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondelok SJL MAT SJL VYV HUV ---
utorok NBI MAT PDA TSV SJL ----
streda SJL ANJ INF PVC VLA ----
štvrtok SJL MAT ANJ SJL PDA ----
piatok SJL MAT ANJ TSV SJL ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
Reklamný prúžok