Domov Triedy 3. ročník
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
3.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková

1. Adam Antolík

2. Peter Bača

3. Alžbeta Ballová

4. Diana Dzuríková

5. Adam Kapalko

6. Ján Kavulič

7. Rafael Kavulič

8. Samuel Kšan

9. Rastislav Lopatka

10. Dominika Macejková

11. Adam Rumančík

12. Richard Zavadský

ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDELOK SJL MAT PDA ANJ SJL ----
UTOROK SJL MAT SJL VYV PVC ----
STREDA SJL MAT NBI VLA HUV ----
ŠTVRTOK SJL MAT SJL TSV ANJ ----
PIATOK SJL PDA TSV ANJ INF ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?