Domov Triedy 2. ročník
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
II.trieda, 2. ročník - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová
Damián BALLA
Adam BENDÍK
Maximilián ČUJ
Alexandra FARKAŠOVSKÁ
Dominik FORNALSKÝ
Tiema GAŇOVÁ
Patrícia HOLEČKOVÁ
Markus KAŠČÁK
Samuel MACEJKO
Viktória MACEJKOVÁ
Nina PETRUŠKOVÁ
Jaroslav ŠVESTKA
ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL PVO --- ----
utorok KSC/ETV NBI MAT ANK TSV ----
streda SJL MAT SJL PVO HUV ----
štvrtok SJL MAT SJL TSV --- ----
piatok SJL MAT SJL VYV VYV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK - komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO - prvouka

 

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
Reklamný prúžok