Domov Triedy 2. ročník
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
II.trieda, 2. ročník - triedna učiteľka Mgr.Mária Bodnárová
Samuel BENDÍK
Boris BOČKAY
Bruno BOGUS
Sebastián ČUJ
Dáša DZURÍKOVÁ
Bianka FARKAŠOVSKÁ
Dávid FARKAŠOVSKÝ
Filip KLIMA
Damián OKUĽÁR
Lukáš RUMANČÍK
Emma ŠIRILLOVÁ
ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT VYV VYV KSC ----
utorok SJL MAT PVO TSV --- ----
streda SJL MAT SJL HUV ANK ----
štvrtok SJL MAT SJL TSV PVO ----
piatok NBI/ETV SJL MAT SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK - komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO - prvouka

 

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
Reklamný prúžok