Domov Triedy 2. ročník
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
II.trieda, 2. ročník - triedna učiteľka Mgr. Jana Farkašovská
1.Šimon DRGONEC
2. Nela FARKAŠOVSKÁ
3. Matej FERENĆÁK
4. Jakub GREŠ
5. Adam KUČMA
6. Nikolas PAVLIK
7. Emma PROKSOVÁ
8. Vanesa SCHMIDTOVÁ
9. Eliška SLEBODNÍKOVÁ
10. Juraj ŠIRILLA
ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL VYV VYV ----
utorok KSC/ETV NBI SJL MAT PVO ----
streda SJL MAT TSV SJL --- ----
štvrtok SJL MAT SJL HUV ---- ----
piatok SJL MAT PVO ANK TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK - komunikácia v anglickom jazyku
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
PVO - prvouka

 

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
Reklamný prúžok