Domov Triedy 1. ročník
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
I.trieda, 1. ročník- triedna učiteľka Mgr. Janka Farkašovská

Šimon DRGONEC
Nela FARKAŠOVSKÁ
Jakub GREŠ
Adam KUČMA
Nikolas PAVLIK
Emma PROKSOVÁ
Vanesa SCHMIDTOVÁ
Eliška SLEBODNÍKOVÁ
Juraj ŠIRILLA

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT TSV SJL --- ----
utorok SJL ANK MAT NBI SJL ----
streda SJL TSV MAT HUV --- ----
štvrtok SJL MAT SJL PVO --- ----
piatok SJL MAT SJL VYV VYV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
Reklamný prúžok