Domov Triedy 1. ročník
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
I.trieda, 1. ročník- triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková

1. Adam ANTOLÍK
2. Peter BAČA
3. Alžbeta BALLOVÁ
4. Diana DZURÍKOVÁ
5. Ján KAVULIČ
6. Rafael KAVULIČ
7. Samuel KŠAN
8. Rastislav LOPATKA
9. Dominika MACEJKOVÁ
10. Adam RUMANČÍK
11. Richard ZAVADSKÝ

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL TSV ---- ----
utorok SJL PVO MAT NBI ---- ----
streda SJL MAT SJL TSV ---- ----
štvrtok SJL SJL VYV VYV MAT ----
piatok SJL MAT SJL HUV ANK ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
Reklamný prúžok