Domov O škole Rada školy
Rada školy pri Základnej škole, Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Členovia rady školy:
Za rodičov
Ing. Ján Macejko - predseda rady školy
Bc. Lenka Dzuríková

Za pedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Combová
Zuzana Farkašovská

Za nepedagogických zamestnancov
Anna Slebodníková

Delegovaní zástupcovia
Mária Bendíková PhDr.
Ing. Marián Grzyb

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?