Domov O škole Rada školy
Rada školy pri Základnej škole, Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Voľby 2020 - členovia rady školy:

Ing. Ján Macejko - predseda rady školy
Bc. Lenka Dzuríková
Mgr. Zuzana Combová
Zuzana Farkašovská
Anna Slebodníková
Anna Macejková
Vincent Kuchár

Verejné stretnutia RŠ:
1. stretnutie - USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE RADY ŠKOLY - 08.10.2020
Program:
1. Otvorenie
2. Výsledky volieb jednotlivých skupín
3. Voľby predsedu rady školy
4. Záver

2. stretnutie - 14.10.2020
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie hodnotiacej správy za školský rok 2019/2020
3. Záver

3. stretnutie

4. stretnutie

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?