Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2012/2013 Zápis žiakov do 1. ročníka - dôležité!
Zápis žiakov do 1. ročníka - dôležité! PDF Tlačiť E-mail
Vážení rodičia budúcich prvákov!
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2013/2014. Dátum: 23.január 2013
Miesto konania zápisu: Základná škola, Jamník 184
Zápis detí sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi materskej školy v dopoludňajších hodinách. Dieťa absolvuje test školskej zrelosti a  rozhovor zaujímavou hravou formou. Prinesie si so sebou farbičky a ceruzu.
V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi o výsledkoch zvládnutia testov.
Na overenie správnosti rodného čísla priniesť rodný list dieťaťa!

Poplatok za učebnice nehradené MŠVVaŠ:súbor 7 písaniek - 3,90 €
                                                            Matematika pre každého prváka, PZ Šaša Tomáša, Číselkovo( balík) - 4,10 €
                                                            ________________________________________________________________
                                                            spolu za učebnice 8 €
                                                           
                                                            Časopis Vrabček - 7,00 €
                                                            _______________________________
                                                            spolu      15,00 € 
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?