Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2012/2013 Oznamy nového školského roka 2012/2013
Oznamy nového školského roka 2012/2013 PDF Tlačiť E-mail
Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční v budove Základnej školy Jamník 184 o 9,00 hod. dňa 3. septembra 2012 /pondelok/. V prvý deň si žiaci prevezmú učebnice a PZ. Je potrebné si doniesť školské tašky. Prvákov si rodičia zoberú domov ihneď po úvodných a organizačných pokynoch triednej učiteľky. Žiaci 2. až 4. ročníka odchádzajú zo školy po oboznámení sa s pokynmi na ďalší deň.
Dňa 4.septembra 2012 /utorok/ začína školské vyučovanie. V nasledujúce dni žiaci postupne nosia pomôcky a potreby na výtvarnú výchovu, telesnú výchovu, hygienické potreby zo zoznamu, ktorý obdržali v mesiaci jún 2012.
Novoprijatí žiaci 1. ročníka budú mať prvý týždeň skrátený rozvrh hodín  kvôli adaptácii v novom školskom prostredí:
4. septembra 2012 končia druhou vyučovacou hodinou o 9,25 hod.
5. septembra 2012 končia treťou vyučovacou hodinou o 10,20 hod.
6.septembra 2012 končia štvrtou vyučovacou hodinou o 11,25 hod.
7.septembra 2012 končia štvrtou vyučovacou hodinou o 11,25 hod.
Rodičia si ich musia v tomto týždni osobne prevziať alebo nájsť zodpovednú dospelú osobu za seba. Bezpečnosť detí počas cesty domov je veľmi dôležitá, a to najmä vtedy, ak ešte nemáte istotu v prechádzaní cez križovatku v obci!
Od 10. septembra 2012 bude vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý nájdete aj na našej stránke.
V prípade, že dieťa bude navštevovať školský klub, ostáva v škole až do hodiny, ktorú má zapísanú v žiadosti o prijatie do ŠKD. Ak sa rodič rozhodne prísť pre neho skôr, berie ho osobne, nezáleží v akom čase odchádza. Upozorňujeme, že prevádzka ŠKD je do 16, 00 hod. každý pracovný deň.
Do žiackej knižky je po 7. septembri 2012 potrebné upresniť, ako bude Váš prvák alebo prváčka chodiť domov. Je vhodné vpísať: Môj syn/dcéra bude od 10.septembra 2012 chodiť po skončení vyučovania domov v sprievode rodiča, babky, dedka, súrodenca......alebo sám/ sama.
Žiaci 2. až 4.ročníka budú mať skrátené vyučovanie v dňoch od 4.septembra do 7.septembra 2012. Končia štvrtou vyučovacou hodinou o 11,25 hod. Podľa schváleného rozvrhu hodín začnú pracovať od 10.septembra 2012 /pondelok/.
Školský klub detí
/ŠKD/ začína svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť od 4.septembra 2012  /utorok/. Zákonní zástupcovia prvákov podávajú žiadosť o prijatie do ŠKD do 15.septembra 2012. Vedúca školskej jedálne ponúka stravovanie od 3.septembra 2012. Rodičom, ktorí sa rozhodnú nahlásiť svoje deti na obedy musia vyplniť zápisný lístok na stravovanie. Tlačivá budú žiakom rozdané v prvých dňoch školského vyučovania. Nezabudnite, že odhlasovanie a prihlasovanie na stravu je v kompetencii rodiča  na tel. č. 053/4492109 alebo osobne - Školská jedáleň pri  MŠ, vedúca ŠJ p. Lörincová.
Tags:
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?