Rozlúčka so školou PDF Tlačiť E-mail
rozlucka1rozlucka2rozlucka3rozlucka4rozlucka5rozlucka6
rozlucka7rozlucka8rozlucka9rozlucka10rozlucka11rozlucka12
"....a nastal čas opustiť školu, v ktorej pani učiteľka viedla moju rúčku po prvýkrát v zošite plnom písmen a čísel." Tieto slová odzneli 26.6.2012 z úst našich absolventov primárneho vzdelávania, žiakov 4. ročníka, ktorí sa veľmi dôstojným spôsobom poďakovali pedagógom, tetám kuchárkam a tete školníčke za to, že ich štyri roky spoločne vychovávali, viedli ich k múdrosti, zvládnutiu ťažkých učebnicových vedomostí, k zdravej výžive, k čistote školy a poriadku v nej. Okrem pochvál boli na mieste, niekedy, aj napomenutia či prísny výraz tváre. Všetko malo jeden spoločný cieľ, aby keď opustia brány prvej základnej školy, boli z nich šikovní, trpezliví a  uvedomelí žiaci novej školy, v ktorej si budú  navzájom pomáhať, robiť dobré meno škole i rodičom.
Rozlúčka mala oficiálnu časť, ku ktorej patrilo slovo vďaky. Prezentáciou na interaktívnej tabuli sme sa vrátili do minulosti 1. ročníka a pozreli sme si ich loptošiny za celé obdobie štúdia. Finále patrilo zaveseniu spoločného tabla a pohostenie, ktoré pripravili rodičia.
Tety kuchárky si pre žiakov pripravili diplom za absolvovanie základného štúdia zdravej výživy a malú čoko medailu. Pochválili skvelých stravníkov a milo dohovárali tým, ktorým to jedenie  veľmi dobre nejde. Za prípravu slávnosti chceme poďakovať triednej učiteľke PaedDr. Táni Bazárovej a jej pomocníčkam aj ochotným rodičom.
Milí štvrtáci, budete nám chýbať!
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?