Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2011/2012 Výpis slovného hodnotenia a klasifikácie za 1. polrok
Výpis slovného hodnotenia a klasifikácie za 1. polrok PDF Tlačiť E-mail
Vážení rodičia!
V posledný deň 1. polroku šk. roku 2011/2012 žiaci základných škôl po prvýkrát nedostanú riadne vysvedčenia, ak o jeho vydanie písomne nepožiada zákonný zástupca žiaka. Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods.10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Naša škola si určila formu vlastného výpisu. Je dôležité, aby ste sa s ňou oboznámili vopred, a tak neboli prekvapení z  písomnej formy polročného hodnotenia a klasifikácie. Tento vyplnený výpis žiaci dostanú 31.1.2012 / utorok /. Dňa 3. februára 2012 / piatok / budú polročné prázdniny.
vypis1
Tags:
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?