Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2011/2012 Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka
Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/ 2008 Z.z. o základnej škole, vyhlášky MŠVVaŠ č. 224/2011 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku 320/2008 Z. z.  sa v našej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2012/2013.

Dátum: 18. január 2012 / streda /
Miesto konania zápisu: Základná škola, Jamník 184
Zápis žiakov sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi MŠ v dopoludňajších hodinách. Dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod dohľadom školského špeciálneho pedagóga. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi ako aj vyhodnotenie zvládnutia testov. Podľa § 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje, ktoré je potrebné uviesť v dotazníku, ktorý zákonný zástupca dostane od pedagógov materskej školy. Na overenie správnosti rodného čísla je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Každé dieťa si prinesie so sebou pastelky a ceruzu. Poplatok za učebnice nehradené  MŠVVaŠ  zákonný zástupca uhradí pri popoludňajšom stretnutí.

Súbor 7 písaniek - 4,07 €
Matematika pre každého prváka - 1,80 €
Časopis Vrabček - 6,64 €
Číselko - 0,99 €
__________________________________
Spolu                 13,50 €     


 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?