Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2011/2012 Oraganizácia začiatku šk.roka 2011/2012
Oraganizácia začiatku šk.roka 2011/2012 PDF Tlačiť E-mail

Slávnostné otvorenie školského roka 2011/ 2012 sa uskutoční v budove Základnej školy Jamník 184 o 8,30 hod. dňa 5. septembra 2011 / pondelok/.

 

V tento deň si žiaci prevezmú učebnice a PZ, ktoré prišli počas prázdnin. Prvákov si rodičia prevezmú domov ihneď po úvodných pokynoch triednej učiteľky. Žiaci 2. až 4. ročníka odchádzajú domov po oboznámení sa s pokynmi na ďalší deň.

Dňa 6. septembra 2011 / utorok / začína školské vyučovanie. V nasledujúce dni postupne nosia pomôcky a potreby na výtvarnú výchovu, telesnú výchovu, hygienické potreby zo zoznamu, ktorý žiaci dostali v júni 2011.

Novoprijatí žiaci 1. ročníka, budú mať prvé dni školského vyučovania skrátený rozvrh hodín, a to kvôli adaptácii v novom školskom prostredí. Rodičia si ich musia v tomto týždni osobne prevziať alebo nájsť zodpovednú náhradu za seba! Školské vyučovanie budú končiť takto:

6. septembra 2011 druhou vyučovacou hodinou o 9,25 .

7. septembra 2011 treťou vyučovacou hodinou o 10,20.

8. septembra 2011 štvrtou vyučovacou hodinou o 11, 25.

9. septembra 2011 štvrtou vyučovacou hodinou o 11, 25.

Od 12. septembra 2011 bude vyučovanie prvákov podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý je nájdete na www.zsjamnik.sk . Aj v prípade skráteného vyučovania v prvom týždni môže prvák ostávať v školskom klube detí. Upozorňujeme, že ŠKD prevádzka je do 16,00 hod. každý pracovný deň.

Do žiackej knižky je po 9. septembri 2011 potrebné spresniť prvákom odchod domov. Je vhodné vpísať: :

Môj syn/ dcéra bude od 12 . septembra 2011 chodiť po skončení vyučovania domov sám/sama alebo v sprievode rodiča, babky, dedka a pod. V prípade, že žiak bude navštevovať školský klub, jeho odchod z ŠKD bude zaznačený na žiadosti o prijatie.

Žiaci 2. , 3. a 4. ročníka budú mať skrátené vyučovanie v dňoch od 6. septembra do 9. septembra 2011. Končia o 11,25  štvrtou vyučovacou hodinou. Podľa schváleného rozvrhu hodín začnú pracovať od 12. septembra 2011 / pondelok /.

 

Školský klub detí /ŠKD/ začína svoju výchovnú činnosť od 6. septembra 2011 / utorok /. Zákonní zástupcovia podávajú žiadosť na prijatie dieťaťa do 15. septembra 2011. Po tomto termíne nebude možné prijať žiadosť rodiča. Legislatívou stanovená naplnenosť oddelenia ŠKD je 25 detí. Tlačivo žiadosti bude žiakom rozdané v prvých dňoch školského vyučovania.

 

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?