Oznamy Základnej školy

Akadémia Mateja Tótha v našej škole - HLASUJTE!

Milí rodičia a priatelia školy!
Radi by sme pre žiakov získali kvalitné voľnočasové aktivity pod vedením profesionálnych trénerov, ktoré sú prínosom pre ich zdravie. Všetkých preto prosíme o denné hlasovanie na stránke_https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8244
Hlasujeme od 19.10.2020 do 19.12.2020.

Všetkým hlasujúcim vopred ĎAKUJEME!

Celoškolské stretnutie rodičov 2020

Milí rodičia!
Dňa 28.9.2020 ( pondelok ) sa od 17:00 hod. do 17:30 hod. uskutoční na školskom dvore celoškolské stretnutie rodičov. Jediným bodom programu budú voľby do rady školy z radov rodičov. V prípade nepriaznivého počasia sa voľby presunú na školskú chodbu, do ktorej sa bude vstupovať po jednom pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Otvorenie školského roka 2020/2021 - 2.september 2020

Vážení rodičia!
Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020_a bude odlišné od tých predchádzajúcich rokov. Nakoľko je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, každý žiak po vstupe do školy odchádza do svojej triedy, kde ho privíta triedna učiteľka a oznámi pokyny na ďalšie dni prvého školského týždňa. Žiakov privítame o 8:45 hod., pretože pán kaplán avízoval o 8:00 hod. omšu.
Na všetkých žiakov sa teší kolektív ZŠ Jamník 184 :)

Základné protiepidemiologické pravidlá k otvoreniu šk.roka 2020/2021

fazy 20203fazy 20202fazy 20201

Dochádzka žiakov do školy je od 2. septembra 2020 povinná a riadime sa zelenou fázou - prvá úroveň.
Na 1. stupni ZŠ je nosenie rúšok odporúčané.
Pri podozrení na ochorenie žiaka/zamestnanca prvý kontakt rodiča/zamestnanca (nie riaditeľ) je so všeobecným lekárom iba telefonicky!
Dodržiavať dezinfekciu rúk pri vstupe do školy a piktogramy.
Rodičia do školy nevstupujú! Výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka - iba jeden rodič vstupuje do školy.
Podozrenie na COVID - 19 - postup podľa oranžovej fázy.
Potvrdenie nákazy na COVID - 19 - postup podľa červenej fázy.

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Bubnovačka 2020 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 24 November 2020 16:51

bubnovacka 2020 november1bubnovacka 2020 november2bubnovacka 2020 november3bubnovacka 2020 november4bubnovacka 2020 november5bubnovacka 2020 november6
Dňa 19.11.2020 pri príležitostí Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sme sa aj my v ZŠ Jamník zapojili do 7. ročníka Bubnovačky._Rozprávali sme o tom , že nie všetky deti na svete majú možnosť vyrastať v šťastnej rodine. Aj v dnešnej modernej dobe sú krajiny v ktorých deti zneužívajú ako lacnú pracovnú silu. Hlasným bubnovaním sme tak dali aj my najavo nesúhlas so zneužívaním detí na celom svete.

Zapísala koordinátorka primárnej prevencie
 
Jeseň pani bohatá PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 24 November 2020 16:42

plody 2020 jesene1plody 2020 jesene2plody 2020 jesene3plody 2020 jesene4plody 2020 jesene5plody 2020 jesene6
ENVIRO Téma: "Plody jesene"
Po jesenných prázdninách začali žiaci nosiť plody (tekvičky, tekvice, gaštany, šišky, ovocie, zeleninu...) a z pripravených plodín sme vyrobili rôznych panáčikov, ktorí sa im naozaj vydarili.

Zapísala koordinátorka environmentálnej výchovy

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok