Oznamy Základnej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu od 17.5.2021

Vážení rodičia!
Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 17.5.2021 nájdete na dole uvedenom linku (príloha č. 4). Zákonný zástupca predkladá vyhlásenie po viac ako 3 dňoch neprítomnosti žiaka v škole vrátane víkendu.

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/

Súťažime, pomôžte hlasovaním!

Vážení rodičia a priatelia školy!
13.5.2021 štartuje hlasovanie na stránke https://www.cerstvehlavicky.sk/a potrvá až do 23.6.2021. Súťažíme o pravidelný prísun ovocia a zeleniny z Kauflandu pre všetkých žiakov školy na celý školský rok zadarmo. Čerstvého ovocia zeleniny nie je nikdy dosť.
Na uvedenej stránke sa musíte prvýkrát zaregistrovať a každý deň zahlasovať.
Zapojte do súťaženia čo najviac ľudí. ĎAKUJEME!

Zápis detí do 1. ročníka s elektronickou prihláškou

OZNÁMENIE

o zápise žiakov do základnej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Základnej školy, Jamník 184 v spolupráci s Obcou Jamník, 05322 Jamník 101 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Obce Jamník oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2021

Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.


Elekrtonická prihláška do 1. ročníka tu:https://forms.gle/RYXNVfbRvw7vrNZVA

Kontakt škola: 053/4492110, 0917 818 422.

Miesto konania zápisu: Základná škola, Jamník 184

Dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod dohľadom pedagóga ZŠ. Rodičia vyplnia potrebnú dokumentáciu a po skončení testovania sa dozvedia výsledok. Na overenie správnosti rodného čísla je potrebné priniesť rodný list dieťaťa (rodný list v škole neostáva, preto netreba fotokópiu). Každé dieťa si prinesie so sebou farbičky a ceruzu. Poplatok za pracovné zošity nehradené MŠVVaŠ SR zákonný zástupca uhradí v deň zápisu.
Súbor 9 písaniek - 7, 50 €
Precvičovanie počítania - 2, 10 €
Zajko Rátajko - 2, 40 €
Časopis Vrabček - 8, 00 €
--------------------------------------
SPOLU 20 €

Poplatok uhradí aj zákonný zástupca, ktorého dieťa bolo v minulom školskom roku 2020/2021 zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky, no malo odklad a do školy nastúpi v školskom roku 2021/2022.Nástup žiakov na prezenčnú výučbu od 9.2.2021

Dňa 9. februára 2021 nastupujú žiaci na prezenčnú výučbu. Prechádzame do režimu vzdelávania v škole, ale za prísnych hygienických pravidiel, ktoré zverejnilo ÚVZ SR. Podrobnejšie informácie ste dostali od triednych učiteliek. Na žiakov sa už veľmi tešíme. Škola je len škola.
Ďakujeme, že budete dodržiavať stanovené protipandemické nariadenia!

Dištančné vzdelávanie od 11. januára 2021

Dňa 11.januára 2021 na základe rozhodnutie ministra školstva a iných organizácií podieľajúcich sa na riešení epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID -19 žiaci nastúpia na DIŠTANČNÚ FORMU VZDELÁVANIA až do odvolania. O zmene na prezenčnú formu vzdelávania Vás budú včas informovať tiredne učiteľky. Ďakujeme za pochopenie!

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V dňoch 17. a 18. decembra 2020 bolo žiakom udelené riaditeľské voľno. Od 21. decembra 2020 do 8. januára 2020 sú vianočné prázdniny. Nástup do školy bude 11. januára 2020. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme infromovať prostredníctvom triednych učiteliek.
Pokojné a zdravím popretkávané vianočné sviatky prajeme všetkým Vám!

Akadémia Mateja Tótha v našej škole - HLASUJTE!

Milí rodičia a priatelia školy!
Radi by sme pre žiakov získali kvalitné voľnočasové aktivity pod vedením profesionálnych trénerov, ktoré sú prínosom pre ich zdravie. Všetkých preto prosíme o denné hlasovanie na stránke_https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8244
Hlasujeme od 19.10.2020 do 19.12.2020.

Všetkým hlasujúcim vopred ĎAKUJEME!

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Medzinárodný deň detí - 1. jún 2021 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 08 Jún 2021 08:23

den deti 2021 1den deti 2021 2den deti 2021 3den deti 2021 4den deti 2021 5den deti 2021 6
Už po mnohé roky sa v tento krásny deň tešia deti na svete. Bolo tomu tak aj v našej škole. Prvé tri vyučovacie hodiny sme pracovali vo svojich triedach. Po veľkej prestávke sme sa presunuli na školský dvor. Tam sa všetci žiaci rozdelili do družstiev a súťažili v jednotlivých disciplínach. Počasie nám veľmi prialo. Boli sme aj s vodou pooblievaní v jednej disciplíne. Radosť a úsmev na tvárach detí je to najkrajšie. Tak nech tento deň patrí len a len im.
Zapísala koordinátorka ENV

 
Dopravné ihrisko na školskom dvore PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Máj 2021 06:08

DP 2021 1DP 2021 2DP 2021 3DP 2021 4DP 2021 5DP 2021 6
21.5.2021 si žiaci našej školy mohli na školskom dvore vyskúšať svoje vedomosti z dopravnej výchovy prakticky. Na vytvorenom dopravnom ihrisku - použitím autíčok, kolobežiek, alebo aj ako chodci preukázali svoje vedomosti v praxi. Ako účastníci cestnej premávky museli dodržiavať dopravné predpisy. Deti vyskúšali ako to asi vyzerá, keď niekto robí vodičský preukaz. Zistili, že aj chodec to na vozovke nemá ľahké, a že každý účastník cestnej premávky musí byť zodpovedný za svoje počínanie. Za svoje praktické zručnosti každý absolvent kurzu dostal osvedčenie.
Zapísala koordinátorka primárnej prevencie

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok