Oznamy Základnej školy

Celoškolské stretnutie rodičov 2020

Milí rodičia!
Dňa 28.9.2020 ( pondelok ) sa od 17:00 hod. do 17:30 hod. uskutoční na školskom dvore celoškolské stretnutie rodičov. Jediným bodom programu budú voľby do rady školy z radov rodičov. V prípade nepriaznivého počasia sa voľby presunú na školskú chodbu, do ktorej sa bude vstupovať po jednom pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Otvorenie školského roka 2020/2021 - 2.september 2020

Vážení rodičia!
Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020_a bude odlišné od tých predchádzajúcich rokov. Nakoľko je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, každý žiak po vstupe do školy odchádza do svojej triedy, kde ho privíta triedna učiteľka a oznámi pokyny na ďalšie dni prvého školského týždňa. Žiakov privítame o 8:45 hod., pretože pán kaplán avízoval o 8:00 hod. omšu.
Na všetkých žiakov sa teší kolektív ZŠ Jamník 184 :)

Základné protiepidemiologické pravidlá k otvoreniu šk.roka 2020/2021

fazy 20203fazy 20202fazy 20201

Dochádzka žiakov do školy je od 2. septembra 2020 povinná a riadime sa zelenou fázou - prvá úroveň.
Na 1. stupni ZŠ je nosenie rúšok odporúčané.
Pri podozrení na ochorenie žiaka/zamestnanca prvý kontakt rodiča/zamestnanca (nie riaditeľ) je so všeobecným lekárom iba telefonicky!
Dodržiavať dezinfekciu rúk pri vstupe do školy a piktogramy.
Rodičia do školy nevstupujú! Výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka - iba jeden rodič vstupuje do školy.
Podozrenie na COVID - 19 - postup podľa oranžovej fázy.
Potvrdenie nákazy na COVID - 19 - postup podľa červenej fázy.

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Jamnícka škola otvorila svoju bránu v školskom roku 2020/2021 PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 13 September 2020 18:58

otvorenie sk roka 20 211otvorenie sk roka 20 212otvorenie sk roka 20 213otvorenie sk roka 20 214otvorenie sk roka 20 215otvorenie sk roka 20 216
Dňa 2. septembra 2020 sa otvorili brány škôl na celom Slovensku. Výnimkou nebola ani tá naša. S radosťou sme privítalii 42 žiakov, z ktorých najmladších, prvákov, bolo 10. Prajeme všetkým žiakom, rodičom i pedagógom v prvom rade pevné zdravie, nech nás Koronka a Kovidko obchádzajú naďaleko. Veríme, že tak bude a my zažijeme školský rok plný zážitkov.

 
.....a je tu koniec PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 30 Jún 2020 07:08

Poďakuj takým ľuďom okolo,
je ich dosť,
nie sú na TVOJE súženie,
sú pre spokojnosť.
Vráť im to,
tiež do srdca im padne
záujem, smiech, nie stres,
slovíčko vďaky,
dlan do dlane,
ak treba, tak si ťa
ten ktosi dobrý zastane.

Poďakuj svojim učiteľom,
ak od nich dobré veci vieš,
ak viac životu rozumieš,
ak naznačili smer
ako ďalej ísť,
ak pomohli obrátiť TVOJ ďalší list.
2020---Tablo 4rocZS Jamnik-1500

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok