Domov Triedy 4. ročník
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 4. ročník triedna učiteľka Mgr.Zuzana Combová
Nikola Dyksiňska
Aneta Gondeková
Ema Hutníková
Tobias Macejko
Martin Ruman
Peter Rumančík
Lenka Šusterová
Adrián Švestka
Jakub Uhrin
ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL IFV ANJ VLA
utorok SJL MAT SJL HUV TEV ----
streda SJL MAT SJL VYV PVC ----
štvrtok SJL MAT VLA ANJ SJL ----
piatok ANJ SJL NBK PDA TEV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
NBK - náboženská výchova

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TEV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
IFV - informatická výchova

 
Reklamný prúžok