Domov Triedy 1. ročník
1. ročník PDF Tlačiť E-mail
I.trieda- triedna učiteľka Mgr. Mária Bodnárová

Samuel Bendík
Boris Bočkay
Bruno Bogus
Sebastián Čuj
Dáša Dzuríková
Bianka Farkašovská
Dávid Farkašovský
Filip Klima
Damián Okuľár
Lukáš Rumančík
Emma Širillová

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
pondelok SJL MAT SJL TSV --- ----
utorok SJL MAT SJL VYV VYV ----
streda SJL MAT SJL ANK PVO ----
štvrtok SJL MAT SJL TSV --- ----
piatok NBI/ETV MAT SJL HUV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
Reklamný prúžok